Allmän information gällande IKT för vuxenstuderande vid Prakticum

  • YP PLAN ( SÅ HÄR DELAR DU DIN YP PLAN)

  • PIA (PLAN FÖR INLÄRNING I ARBETE)