Prakticum_huvudlogotypXL .png

Föreläsare: Pekka Peura

Pekka Peura on opettaja, opettajien kouluttaja ja innovatiivinen opetuskulttuurin kehittäjä. Hänet on palkittu ansiokkaasta kehitystyöstään mm. Mensa-palkinnolla 2013, Vuoden LUMA-toimija -palkinnolla 2014 ja Campus Awards -palkinnolla 2015.


Föreläsning: Opettajuuden ja arviointikulttuurin kehittäminen

Teknologia ei ole ainoa asia, mikä kehittyy nopeasti. Myös ymmärryksemme aivojen kehittymisestä ja oppimisesta on viime vuosina lisääntynyt paljon. Luennolla tutustutaan, miten ja mihin suuntaan omaa opettajuutta voi käytännössä kehittää konkreettisten esimerkkien avulla.

(Föreläsningen är på finska.)


Tidpunkt: 19.4.2018 kl 16- 17.30.

Plats: Yrkesinstitutet Prakticum, Jan- Magnus Janssons plats 5, 00560 Helsingfors

Föreläsningen är en del av ett två- årigt projekt som finansieras av utbildningsstyrelsen. Projektet heter Förändringsledning 2020. Det är ett samprojekt med YA!, Axxell, Optima, Inveon och Prakticum. Projektet stödjer  utveckling av ledning som stöder genomförandet av målen för reformen och förnyelse av

verksamhetssätten samt spridning av dem till alla utbildningsanordnare. Målet är även att leda förändringen av verksamhetskulturen och att delaktiggöra personalen och intressentgrupperna i utvecklingen och förnyandet av verksamheten.

Inspelningen finns tillgängligt under projekttiden dvs till den 31.1.2019.

181404_oph_rahoittaa_rgb.png