NÄRVÅRDARE - Läroavtal

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranchen

Examen innehåller fyra examensdelar: stöd för utveckling och handledning, vård och omsorg, stöd för rehabilitering och en valbar examensdel (utbildningsprogram). I slutet av varje examensdel går du ut på inlärning i arbete och därefter upp till examenstillfälle där du via ditt arbete i en autentisk miljö påvisar det kunnande som krävs för yrket. Dessa kriterier är formulerade av utbildningsstyrelsen.

Utbildningsort

Borgå

Utbildningstid

Augusti 2016 - Oktober 2018
Enligt den personliga tillämpningen.

Sista ansökningsdagen

15.5.2016

Deltagaravgift

58 € examensavgift
100 € pant för iPad mini

Undervisningsform och närstudier

Läroavtal
Närstudiedag en dag / vecka, dagen fastslås senare.
Även inlärning i arbete -perioder ingår i utbildningen, där studerande förväntas byta arbetsplats om den egna arbetsplatsen inte motsvarar examensgrundernas krav. 

Lämplighetstest

Meddelas senare.

Målgrupp

För dig som vill jobba med och för människor. Du tar ansvar för dina egna studier och inlärning, samt är bra på att prioritera. Du vill lära dig nya saker och är inte rädd för att fråga om hjälp. Arbete inom branschen kräver psykisk uthållighet och stabilitet samt koncentrationsförmåga.

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Antagningen påverkas av SORA-författningarna (lösningar vid olämplighet för studier) som gäller för vissa utvalda examina. Alla studerande inom social- och hälsovårdsbranschen skall även uppvisa ett brottsregisterutdrag efter studiestart.

Examen består av

Tre obligatoriska examensdelar

  • Stöd för utveckling och handledning
  • Vård och omsorg
  • Stöd för rehabilitering

Ett kompetensområde (ett väljs)

  • Handikappomsorg
  • Vård och fostran av barn och unga
  • Äldreomsorg
  • Fotvård

En valbar examensdel (en väljs)

  • Att handleda personer som behöver särskilt stöd / Att möta och handleda barn och familjer i behov av stöd
  • Hemvård och omsorgsarbete för äldre

Bedömning

I slutet av varje examensdel går du ut på inlärning i arbete och därefter upp till examenstillfälle där du via ditt arbete i en autentisk miljö påvisar det kunnande som krävs för yrket. Dessa kriterier är formulerade av utbildningsstyrelsen. Läs mer här omexamenstillfällen.

Ta kontakt så berättar jag mera

Lotta Sjöholm, kompetensplanerare
+35850 462 4828
lotta.sjoholm(a)prakticum.fi