Arbetsplatshandledarutbildning uppdatering

Vi ordnar ett tillfälle måndagen 29.8. 2016 kl. 13:00-16:00 för dig som redan gått arbetsplatshandledarutbildning, men känner att du vill uppdatera dina kunskaper.

Utbildningen ordnas i Fortbildningscentrum Prakticums utrymmen i Helsingfors, Jan-Magnus Janssons plats 5.

För mera information kontakta Mikaela Nyholm
040 542 5300 mikaela.nyholm(a)prakticum.fi