photos

Google Foto - instruktioner med bilder och text (iPad)

På den här sidan visas instruktioner med text och bilder hur du på en iPad kopierar länken till Urklipp på din film, och sedan klistrar in länken i en uppgift i Study@CampusPro. 

Gör så här!

 1. Öppna upp Google Foto appen
 2. Kolla att filmen säkert är uppladdad till ditt Google konto
 3. Välj den film du vill lämna in i en uppgift i Study@CamusPro
 4. Tryck på 'dela' ikonen i nedre kanten av skärmen
 5. Välj 'Skapa länk' från menyn. 
 6. Gå till Study@CampusPro och klistra in länken i uppgiften.

OBS!  Några viktiga saker att komma ihåg. 

 

 • Kolla att länken börjar så här: https://goo.gl/photos/.....
 • Kom ihåg att trycka på 'Enter' (finska: 'Rivin vaihto') så länken sparas i uppgiften => uppgiftens nummer symbol blir grön. 

Nedan följer en serie med bilder som visar visuellt alla de steg som räknades upp tidigare.

1. Öppna upp Google Foto appen.


2. Kolla att filmen säkert är uppladdad till ditt Google konto förrän du kopierar länken till urklipp.

1. Välj Assistent från menyn nere i nedre kanten (se bild nedan)
2. och kolla att det står Säkerhetskopiering slutförd (se bild nedan)

Foto_-_Google_Foto.png

OBS. Om du tycker att det tar ovanligt länge att ladda upp filmen och du använder mobildata på din iPad (har ett SIM kort i din iPad), och inte är uppkopplad via Wi-Fi. Då måste du ändra i appens inställningar så att den får ladda upp bilder/filmer via mobildata.


3. Välj den film du vill lämna in i uppgift i Study@CamusPro

IMG_0056.JPG

4. Tryck på 'dela' ikonen i nedre kanten av skärmen


5. Välj 'Kopiera länk' från menyn. 


6. Gå till Study@CampusPro och klistra in länken i uppgiften.

 1. Sätt fingret en gång på fältet var det står 'Bifoga länk...' 
 2. Nu då markören "blinkar" i det tomma fältet så kan man klistra in länken.
  (nu kommer också tangentbordet fram på iPadens skärm.)
 3. Sätt fingret en gång till på fältet, och alternativet 'Klistra in' kommer fram då du lyfter fingret från skärmen.
 4. Tryck på alternativet 'Klistra in' som kom fram.

Nu borde det se ut så som på bilden nedan. 

kolla att länken börjar så här: https://goo.gl/photos/.....

Efter att du tryckt på 'Enter' på tangentbordet så ska det se ut som på bilden nedan. 

 • Länken ska nu befinna sig ovanför fältet var du bifogade länken, och början av länken ser ut så här -->  https://goo.gl/photos/.....
 • Alla frågor i uppgiften är besvarade då frågornas 'nummer symboler' är gröna och du kan välja 'Lämna in uppgiften'  knappen nere i högra hörnet av uppgiftens ruta.

Bra att känna till:

Det kommer med jämna mellanrum uppdateringar till appen, vilket betyder att bilderna från appen i instruktionerna kan till en viss del se annorlunda ut än den som du just nu använder i din iPad.
Ett exempel är att ett menyalternativ har varit 'Kopiera länk' så har det ändrats till 'Skapa länk' 
Men grundfunktionerna borde efter en uppdatering i de flesta fall vara den samma.