Google

Grunderna i Google Forms

Allmänt om Google Presentationer

På den här sidan finns följande instruktionsfilmer:

  • Grunderna i Google Forms

Bra att känna till:

Det kommer med jämna mellanrum uppdateringar till tjänsten/appen, vilket betyder att i instruktionsfilmen kan till en viss del se annorlunda ut än den som du just nu använder i din iPad eller dator. Men grundfunktionerna och principen är den samma.


I den här instruktionsfilmen så visas hur man skapar ett frågeformulär i Google Forms, hur man skapar frågor i enkäten, samlar in svaren osv.