Skapa ett Apple-ID

För att kunna använda en iPad så måste man ha ett Apple ID. 

Före första IKT närstudietillfälle så skulle det vara bra om du skapade ett Apple ID
Skapa det härifrån. 

OBS. Du behöver INTE skapa ett nytt Apple ID om du redan har ett från tidigare. 

Vanliga frågor gällande Apple ID


VIKTIGT! Detta är från flera års erfarenhet som jag rekommenderar följande!

Då du skriver in svaren efter du valt säkerhetsfrågorna så rekommenderar jag att du skriver upp svaren på en lapp och sätter det på ett säkert ställe hemma hos dig.

Detta pga. av att sedan efter något år då du inte längre minns ditt lösenord till ditt Apple ID och den ställer dig säkerhetsfrågorna, så är det mycket vanligt att man inte minns svaren ÄVEN om man är 100% säker att man nog kommer ihåg dem i det skedet då man skapar kontot och väljer frågorna och fyller i svaren.