Så här fungerar processen för UTVÄRDERING OCH ANSÖK OM UTBILDNINGSERSÄTTNING

Processen för UTVÄRDERING OCH ANSÖK OM UTBILDNINGSERSÄTTNING

Inlärning på den egna arbetsplatsen är en väsentlig del av läroavtalsutbildningen i Finland. Inlärningen på den egna arbetsplatsen utvärderas genom periodbedömningar (kallas även mellanutvärderingar). Då periodbedömningen är gjord utbetalas en utbildningsersättning åt arbetsgivaren. Varje läroavtalsbyrå väljer själv hur ofta mellanutvärderingen görs. Det allra vanligaste och som rekommenderas är var fjärde månad, och den samma rekommendationen använder vi oss också av.

Det meningen att arbetsplatsutbildaren (fin.työpaikkakouluttaja) och läroavtalsstuderanden tillsammans kommer överens om en tid och tillsammans reflekterar tillbaka på den tiden som gått (4 månader bakåt) och med egna ord skriver ner hur man tycker att inlärningen framskrider. Vi rekommenderar också att man gör upp mål för kommande period.

Eftersom systemet inte vet vilken examensdel som är aktuell för varje läroavtalsstuderande så ger den er möjlighet att skriva in på varje examensdel. Då ska ni välja den examensdel som varit aktuell under de senaste 4 månaderna. 

Efter att arbetsplatutbildaren fyllt i utvärderingen och sparat den, ska läroavtalsstuderanden logga in med sitt eget Study@CampusPro konto för att kvittera utvärderingen.

Kompetensplaneraren vid Yrkesinstitutet Prakticum får sedan en avisering om att en utvärdering är gjord och läser igenom den. Kompetensplaneraren kan vid behov vara i kontakt.

Därefter går utbildningsersättningen till utbetalning till arbetsgivaren.

Mellanutvärderingarna sker i tjänsten Study@CampusPro.

Detta betyder att har inte du eller din arbetsplatsutbildare ett konto till tjänsten Study@CampusPro så behöver ni skapa ett sådant. Meddela kompetensplaneraren eller den vid YI Prakticum som är ansvarig för ert läroavtal att ni behöver ett konto så skickar vi ett e-postmeddelande från systemet. 
E-postmeddelandet har som ämne ‘Du har blivit inbjuden som användare till Study@CampusPro’ och avsändaren är CampusPro <noreply@rediteq.fi>. I e-postmeddelandet finns instruktioner hur skapandet av kontot går till, följ de instruktionerna. 

OBS! Ibland kan meddelanden som skickats från system ses som skräppost för vissa e-postleverantörer och då lönar det sig att kolla om meddelandet åkt direkt i skräppostkorgen (spamkorg).  

I korthet går processen till så här.

  1. Arbetsplatsutbildaren bokar  tillsammans en tid med sin studerande om den period då mellanutvärderingen (kallas också till periodbedömning)  sker.
  2. Arbetsplatsutbildaren loggar in med sitt eget användarnamn och lösen till tjänsten Study@CampusPro (https://campus.sopimuspro.fi/Study/) och väljer den examensdel som varit aktuell under den tid som mellanutvärderingen ska göras för (4 månader bakåt i tiden)
  3. Efter det loggar läroavtalsstuderande in med sitt eget användarnamn och lösenord till  tjänsten Study@CampusPro (https://campus.sopimuspro.fi/Study/) och kvitterar mellanutvärderingen. (Välj menyalternativet utvecklingsplan om du inte genast kommer till din utvecklingsplan då du loggar in)
  4. Mellanutvärderingen behandlas därefter hos Yrkesinstitutet Prakticum och utbildningsersättningen utbetalas till arbetsgivaren.

OBS! Om man inte minns sitt lösenord så går det att återställa lösenordet från inloggningssidan. 
Ett meddelande om att återställa lösenordet skickas till sin e-postadress.