Google Takeout

Använd Google Takeout för att ladda ner ditt material från skolans Google konto

Om du har material lagrat på andra ställen än i Google Drive på skolans Google konto så är det enklast att använda Google Takeout tjänsten. 

Till exempel om du har använt Google Foto tjänsten och vill ladda ner material därifrån. 

Gör så här:

1. Markera de tjänster du vill ladda ner. Som förval så är alla tjänster markerade, men du kan avmarkera alla och välj endast de som du vill ladda ner. 

I det här exemplet avmarkerar jag alla, och därefter markerar jag endast Drive och Google FotoI det här exemplet avmarkerar jag alla, och därefter markerar jag endast Drive och Google Foto


OBS, om du vill ladda ner dina Google dokument i annat format än Microsoft Office formaten så går det också bra. ( Tex. som PDF ). Gör då så här.

Takout_1_markeraolikaofficevers.gif

2. Tryck sedan på 'Nästa' knappen nere på sidan. Välj visningsmetod:Google Drive och tryck på knappen 'Skapa arkiv' .  

   Beroende på hur många filer som ska ladda ner så kan det ta lite olika tid. Oftast ungefär 1 minut.  

 

Beroende på hur många filer som ska ladda ner så kan det ta lite olika tid. Oftast ungefär 1 minut.
 


Sedan då den är färdig, gå till din Google Drive Och ladda ner mappen Takeout,som nu finns i din Drive. 

OBS, för tillfälle så använder inte Fortbildningscentrum Prakticum inte Googles e-post, det betyder att du inte kommer att få ett e-postmeddelande när det är färdigt.