Youtube - sekretess

Ändra sekretess inställningar (vem kan se dina filmer ?)

Så här ändrar du sekretess inställningarna för din film på Youtube. Offentlig = Använder du det här alternativet kan vem som helt söka fram din film på nätet och se på det.

Olistat  (detta alternativ ska du använda) = Använder du det här alternativet så betyder det att endast de som har tillgång till din films youtube internetadress kan se filmen. Filmen kommer ej hittas då man söker efter den på nätet.

Privat= Endast DU kan se filmen, den hittas ej heller på nätet då man söker efter den.

Så här gör du på en iPad

 

 

Så här gör du det på en dator