Samarbete med arbetslivet

Vi uppskattar samarbetet med arbetslivet och därför brukar vi bjuda in våra samarbetspartners till arbetslivsträffar med olika teman två gånger per år, både i Borgå och Helsingfors. Syftet med träffarna är att förbättra samarbetet och höja utbildningens kvalité som mera motsvarar arbetsmarknadens behov.

Torsdagen 26.11.2015 ordnade vi en arbetslivsträff i Fredrikas källa i Borgå med temat “Handledning och coaching”. Med på träffen var arbetslivsrepresentanter från Borgå stad, Lovisa stad, Sibbo kommun och Kårkulla samkommun.

Vår diplomerade coach Mela Nyholm berättade om coaching som arbetssätt med studerande och personal - vad finns det för konkreta verktyg som arbetsplatserna kan dra nytta av? Vi informerade också om möjligheten som nu finns för våra vuxenstuderande att få coaching i anslutning till deras studier.

Träffen resulterade i en öppen diskussion om bl.a. handledning, kommunikation och utmaningar som finns på fältet och gällande samarbetet. Med denna värdefulla diskussion som bagage kan vi igen utveckla processerna vidare för att få ett smidigare samarbete.

Blev du intresserad av coaching och handledning? Det är också möjligt att skräddarsy coachingutbildningar för arbetsplatser. Ta gärna kontakt med Mela Nyholm för mera information tfn 040 542 5300 eller mikaela.nyholm(a)prakticum.fi.

Vill du vara med på våra arbetslivsträffar och påverka samarbetet? Anmäl gärna ditt intresse till ida.lundell(a)prakticum.fi.