Ny utbildning inom mediebranschen startar hösten 2016

Fortbildningscentrum Prakticum planerar starta en ny utbildning, Yrkesexamen inom mediebranschen under hösten 2016. 

Examen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i fotografering, film, editering och webgrafik. Du vill lära dig mera om mediabranschens hela produktionssätt, från planering till utföring, med flera olika kanaler och tekniker. Under utbildningen lär du dig hur audiovisuell kommunikation och grafisk planering fungerar i den digitala världen.

Examen riktar sig till dig som jobbat inom mediabranschen en tid men vill komplettera ditt kunnande och få en examen. Utbildningen är riktad till redaktörer, journalister, producenter, bloggare och marknadsförare som vill utöka kunnandet inom ditt eget område och samtidigt lära sig nytt inom fotografering, bildredigering, storytelling, styling, webb och grafiskt arbete. För dig som redan har det kunnande som krävs i examen finns det också möjlighet att rakt påvisa ditt kunnande och avlägga examen.

De som har avlagt yrkesexamen inom mediebranschen har den yrkesskicklighet som krävs i arbetsuppgifterna inom mediebranschen. De är förtrogna med mediebranschens verksamhetsmiljö och behärskar produktionsprocesserna i kompetensområdet för grafisk kommunikation eller kompetensområdet för audiovisuell kommunikation.

Utbildningsort

Helsingfors

Utbildningstid

November 2016 - Juni 2018 (förutsatt att avtal med examenskommissionen beviljas)
Enligt den personliga tillämpningen

Sista ansökningsdagen

16.10.2016

Deltagaravgift

500 € deltagaravgift
58 € examensavgift
100 € pant för iPad mini (om man inte har egen)

Undervisningsform och närstudier

Flerform, med närstudier ca 4 dagar månaden. Även Inlärning i arbete ingår i studierna. Enligt personliga tillämpningen.

Lämplighetstest

Ordnas i oktober 2016, tidpunkten meddelas senare.
Förhandsuppgiften lämnas in enligt separata instruktioner.

Examen består av

en examensdel som är obligatorisk för alla, en examensdel som är obligatorisk i kompetensområdet och två valbara examensdelar. Den examensdel som är obligatorisk för alla är Kännedom om mediebranschens verksamhetsmiljö. De två kompetensområdena i yrkesexamen inom mediebranschen är: Kompetensområdet för audiovisuell kommunikation och Kompetensområdet för grafisk kommunikation. Den obligatoriska examensdelen i kompetensområdet för audiovisuell kommunikation är Behärskande av de audiovisuella produktionsprocesserna. Den obligatoriska examensdelen i kompetensområdet för grafisk kommunikation är Behärskande av produktionsprocesserna inom grafisk kommunikation. I båda kompetensområdena kan examinanden välja mellan 29 valbara examensdelar. Det är också möjligt att som valbar examensdel avlägga en av de obligatoriska examensdelarna i det andra kompetensområdet eller en examensdel från en annan yrkesexamen eller en specialyrkesexamen. Du kan bekanta dig närmare med kraven på yrkeskicklighet och examensdelarna i examensgrunderna som du hittar här.

Bedömning

I slutet av varje examensdel går du upp till examenstillfälle där du via ditt arbete i en autentisk miljö påvisar det kunnande som krävs för yrket. Dessa kriterier är formulerade av utbildningsstyrelsen. Läs mer här om examenstillfällen.

Ansökan

Lämnar du in på vår hemsida