Vi söker en kompetensplanerare inom social- och hälsovårdsbranschen

Kompetensplanerare hos Fortbildningscentrum Prakticum utbildar inom sina egna kompetensområden samt administrerar vuxenutbildning. Till kompetensplanerarens arbetsuppgifter hör också planering och utveckling av både nya och gamla utbildningstjänster samt en aktiv marknadsföring av dessa. Vi förväntar oss följande kompetenser och egenskaper av de sökande för befattningen:

  • Kännedom om fristående examenssystemet och läroavtal
  • Examensmästar- och yrkeslärarbehörighet räknas som meriter
  • Erfarenhet av vuxenutbildning och arbetslivstjänster
  • Utbildarkompetens inom social- och hälsovårdsbranschen
  • Förmåga att kommunicera med olika målgrupper
  • Förmåga att planera och administrera
  • Resultat- och försäljningsinriktad
  • En god IKT-kunskap och intresse för digitalisering

Ansökningstiden utgår 31.8.2016. Ansökningarna med löneanspråk sänds till biträdande rektor Henrik Wik på e-postadressen henrik.wik@prakticum.fi. På frågor beträffande befattningen svarar samma person telefon 050 550 7180.