Fortbildningskvällar om hörsel- och synnedsättning 11-12.2.2016

Fortbildningskvällarna riktar sig till personer som jobbar med personer med hörsel- och/eller synnedsättning inom t.ex. dagvården, skola eller eftis. Fortbildningskvällen hålls i Svenska skolan för synskadades utrymmen där det också finns möjlighet att bekanta sig med hjälpmedel och material.

Innehåll

Fortbildningen fokuserar främst på hur man kan handleda och assistera barn, ungdomar eller vuxna med hörsel- och/eller synnedsättning så att de kan få en optimal funktionsförmåga, samt hur man kan göra miljön lämplig och tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Vi behandlar även ämnen som rehabilitering, olika sinnen, bemötande, individuella hjälpmedel, att stöda vid olika ADL situationer, LEON-principen m.m.

Utbildare

  • Susanne Huldin, Habiliteringshandledare vid VALTERI center för lärande och kompetens Skilla
  • Lena Nyström, Handledande lärare inom hörselpedagogik. Lena jobbar med att ge hörselpedagogiskt stöd i skolorna för elever med hörselnedsättning/döva elever, integrerade i den allmänna undervisningen.

Praktisk info

Tid: 11.2 & 12.2.2016 kl. 18:00-20:15
Plats: VALTERI center för lärande och kompetens Skilla, Parisgränden 2 A 2, Helsingfors
Pris: 29 € per kväll, eller 50 € för båda kvällarna