Utbildningar och uppdatering för arbetsplatshandledare hösten 2016

Arbetsplatshandledarutbildningen genomförs enligt Utbildningsstyrelsens rekommendation, Handbok för utbildningen av arbetsplatshandledare. Utbildningen som omfattar 3 studieveckor och riktar sig till arbetsplatshandledare och bedömare för studerande inom social- och hälsovårdsbranschen i den grundläggande yrkesutbildningen, för studerande i utbildning som förbereder för yrkesexamina och för läroavtalsstuderande. Efter utförd utbildning får deltagarna ett intyg över avlagd arbetsplatshandledarutbildning enligt Utbildningsstyrelsens föreskrifter. För intyg krävs deltagande i samtliga fyra moduler samt godkända inlämningsuppgifter.

Fortbildningscentrum Prakticum erbjuder följande utbildningstillfällen i Borgå, Alexandersgatan 20, kl. 13:00-16:00 

  • 26.9.2016 modul 1
  • 17.10.2016 modul 2
  • 7.11.2016 modul 3
  • 28.11.2016 modul 4

Fortbildningscentrum Prakticums erbjuder följande utbildningstillfällen i Helsingfors, Jan-Magnus Janssons plats 5, kl. 13:00-16:00 

  • 5.9.2016 modul 1
  • 3.10.2016 modul 2
  • 31.10.2016 modul 3
  • 21.11.2016 modul 4 

UPPDATERING FÖR ARBETSPLATSUTBILDARE

Förutom två kostnadsfria arbetsplatshandledarutbildningar ordnar vi ett tillfälle för dig som redan gått arbetsplatshandledar- och/eller bedömarutbildning, men känner att du vill uppdatera dina kunskaper.

Utbildningen ordnas i Fortbildningscentrum Prakticums utrymmen i Helsingfors,
Jan-Magnus Janssons plats 5. måndagen 29.8. 2016 kl. 13:00-16:00