Ny utbildning inom mediebranschen startar hösten 2016

Ny utbildning inom mediebranschen startar hösten 2016

Fortbildningscentrum Prakticum planerar starta en ny utbildning, Yrkesexamen inom mediabranschen under hösten 2016. 

Examen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i fotografering, film, editering och webgrafik. Du vill lära dig mera om mediabranschens hela produktionssätt, från planering till utföring, med flera olika kanaler och tekniker. Under utbildningen lär du dig hur audiovisuell kommunikation och grafisk planering fungerar i den digitala världen.

Påskpyssel för barnfamiljer

I samarbete med Folkhälsan ordnas påskpysselcafé i Allaktivitetshuset i Mariehamn fredag 18.3.2016 mellan kl. 13-15. Evenemanget riktar sig till barnfamiljer, med barn i alla åldrar. 

Det är barnledarstuderande Marie-Louise Samulesson-Carlsson, Camilla Sjöblom och Jessica Finnbäck som genomför evenemanget som en del av sina studier.

Ingen anmälan och ingen deltagaravgift.
Kaffe/saft och kaka till självkostnadspris. 

Välkomna på påskpysselcafé!

Fortbildningscentrum Prakticum deltar i kampanjen Ekofasta

Fr.o.m måndag 22.2 deltar Fortbildningscentrum Prakticum i kampanjen Ekofasta som är ett samarbete mellan Kyrkostyrelsen, Finlands svenska Marthaförbund, Changemaker-nätverket vid Kyrkans utlandshjälp och Kyrkpressen. Kampanjen pågår mellan 10.2 och 27.3. 

Både personal och studerande är välkomna med och tillsammans bidra till en mera hållbar livsstil och hållbart klimat. Alla som vill får delta i kampanjen, helt på egen hand, genom små men medvetna val i vardagen. Det kan handla om att äta vegetariskt en gång i veckan, köpa inhemska råvaror istället för utländska, välja ett ekologisk alternativ framför ett icke ekologiskt, ta med överbliven mat som lunch till jobbet osv. Här är det många bäckar små som gäller. För att se mera tips på hur du mera kan tänka på miljön, minska ditt matsvinn och vara mera ekologisk se kampanjens hemsida

Utöver kampanjens egna temaområden har Fortbildningscentrum Prakticum valt ett eget tema vid namn "Ekologisk skönhet". Inom det tema vill vi att du som konsument funderar över vilka val du gör i vardagen när det gäller dig själv och ditt välmående. Vi vill uppmuntra dig till att göra mera ekologiska val, genom att byta ut de hår- hud- och hemvårdsprodukter som du främst använder till ett ekologiskt alternativ. 

Genom att publicera en bild på Facebook, Twitter eller Instagram under hashtaggen #fbcekofasta på de produkter som du valt att byta ut hemma deltar du i vår kampanj och som tack vill vi ge dig en ekologisk handtvål. Din handtvål kan du hämta ut från vår enhet i Arabiastranden, Helsingfors. Om du också använder hashtaggen #ekofasta deltar du i utlottningen av tre Svinnkampen skärbräden. Det är en separat utlottning som ordnas av de officiella kampanjarrangörerna. De som deltar i kampanjen genom att använda #fbcekofasta ger oss rätten att embedda eller regramma de bilder som publiceras under hashtaggen.

Facebook, Instagram eller Twitter är inte kopplad till utlottningen överhuvudtaget. Den som deltar i utlottningen kan inte lägga ansvar för utlottningens förlopp på Facebook.

Utbilda dig till barnledare på läroavtal

Jobbar du redan eller vill du börja jobba på en arbetsplats inom den kommunala dagvården, kyrkliga barn- och familjeverksamheten eller inom barnskyddet? Saknar du formell behörighet? Då är läroavtalsstudier för grundexamen inom barn- och familjearbete det rätta för dig!

Vadå läroavtal? 

För att kunna börja studera på läroavtal du behöver en läroavtalsarbetsplats. Som läroavtalsstuderande lär du dig största delen i praktiskt arbete på arbetsplatsen tillsammans med en handledare. Den praktiska inlärningen på arbetet kompletteras med närstudiedagar på Fortbildningscentrum Prakticum. Närstudiedagar hålls ca en dag per vecka, till studierna hör även inlärning i arbete perioder på andra arbetsplatser än den egna. För ytterligare information, se vår läroavtalsguide.

Hur länge tar det och vad kostar det? 

Läroavtalet tecknas vanligen på ca 1,5-2 år. Studietiden varierar beroende på tidigare kunnande och arbetserfarenhet. Om du har jobbat länge och har utbildning från förut så kan tiden på läroavtalet bli kortare eller också minskar t.ex. antalet närstudiedagar under läroavtalstiden. Alla studerande får en personlig studieplan. Utbildningen är kostnadsfri förutom en examensavgift på 58 €.

Var kan man jobba efter att man fått examen? 

En barnledare kan arbeta med barn- och familjeinriktad fostran och handledning i olika verksamhetsmiljöer, såsom i kommunens och församlingens öppna tjänster för småbarnsfostran, dagvård, skola och familjedagvård, på läger samt med morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever och inom barnskyddet. Som barnledare är du med och utvecklar barnets uttrycksförmåga, delaktig i den kristna fostran, bemöter och handleder barn i behov av särskilt stöd och deras familjer samt arbetar i en mångkulturell arbetsmiljö.

Vad innehåller examen? 

Grundexamen i barn- och familjearbete består av tre obligatoriska examensdelar och sju valfria delar (UBS 18/011/2009).

Yrkesinriktade examensdelar (obligatoriska)

  1. Handledning och omvårdnad under barnets uppväxt
  2. Fostran med utgångspunkt i familj och samhälle
  3. Handledning av morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever

Examensdelar som är valbara och som erbjuds hos oss:

- Att möta och handleda barn och familjer i behov av särskilt stöd - Att arbeta i en mångkulturell arbetsmiljö

Blev du intresserad?

Kontakta gärna kompetensplanerare  Ida Lundell, 050 380 7180 eller ida.lundell(a)prakticum.fi, så kan ni diskutera din situation och därifrån gå vidare.

Antagningen till läroavtalsstudier sker fortlöpande, gruppstarter ordnas i augusti och i januari. Lämna in din ansökan här!

Komplettera din närvårdarexamen med nytt kompetensområde

Är du redan närvårdare har du möjlighet att komplettera din utbildning med ett nytt kompetensområde. Du kan även samtidigt uppdatera din examen enligt de nya examensgrunderna. 

I januari 2016 erbjuder vi följande kompetensområden:

  • Vård och fostran av barn och unga (flerform och läroavtal)
  • Äldreomsorg (nätbaserat)
  • Handikappomsorg (nätbaserat)
  • Fotvård (läroavtal)

Ansök nu, senast 30.11 för att säkra din studieplats. Lämna in din ansökan här

 
They may forget your name, but they will never forget how you made them feel.
— Maya Angelou