Utbildningar

Utbilda dig till barnledare på läroavtal

Jobbar du redan eller vill du börja jobba på en arbetsplats inom den kommunala dagvården, kyrkliga barn- och familjeverksamheten eller inom barnskyddet? Saknar du formell behörighet? Då är läroavtalsstudier för grundexamen inom barn- och familjearbete det rätta för dig!

Vadå läroavtal? 

För att kunna börja studera på läroavtal du behöver en läroavtalsarbetsplats. Som läroavtalsstuderande lär du dig största delen i praktiskt arbete på arbetsplatsen tillsammans med en handledare. Den praktiska inlärningen på arbetet kompletteras med närstudiedagar på Fortbildningscentrum Prakticum. Närstudiedagar hålls ca en dag per vecka, till studierna hör även inlärning i arbete perioder på andra arbetsplatser än den egna. För ytterligare information, se vår läroavtalsguide.

Hur länge tar det och vad kostar det? 

Läroavtalet tecknas vanligen på ca 1,5-2 år. Studietiden varierar beroende på tidigare kunnande och arbetserfarenhet. Om du har jobbat länge och har utbildning från förut så kan tiden på läroavtalet bli kortare eller också minskar t.ex. antalet närstudiedagar under läroavtalstiden. Alla studerande får en personlig studieplan. Utbildningen är kostnadsfri förutom en examensavgift på 58 €.

Var kan man jobba efter att man fått examen? 

En barnledare kan arbeta med barn- och familjeinriktad fostran och handledning i olika verksamhetsmiljöer, såsom i kommunens och församlingens öppna tjänster för småbarnsfostran, dagvård, skola och familjedagvård, på läger samt med morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever och inom barnskyddet. Som barnledare är du med och utvecklar barnets uttrycksförmåga, delaktig i den kristna fostran, bemöter och handleder barn i behov av särskilt stöd och deras familjer samt arbetar i en mångkulturell arbetsmiljö.

Vad innehåller examen? 

Grundexamen i barn- och familjearbete består av tre obligatoriska examensdelar och sju valfria delar (UBS 18/011/2009).

Yrkesinriktade examensdelar (obligatoriska)

  1. Handledning och omvårdnad under barnets uppväxt
  2. Fostran med utgångspunkt i familj och samhälle
  3. Handledning av morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever

Examensdelar som är valbara och som erbjuds hos oss:

- Att möta och handleda barn och familjer i behov av särskilt stöd - Att arbeta i en mångkulturell arbetsmiljö

Blev du intresserad?

Kontakta gärna kompetensplanerare  Ida Lundell, 050 380 7180 eller ida.lundell(a)prakticum.fi, så kan ni diskutera din situation och därifrån gå vidare.

Antagningen till läroavtalsstudier sker fortlöpande, gruppstarter ordnas i augusti och i januari. Lämna in din ansökan här!

Komplettera din närvårdarexamen med nytt kompetensområde

Är du redan närvårdare har du möjlighet att komplettera din utbildning med ett nytt kompetensområde. Du kan även samtidigt uppdatera din examen enligt de nya examensgrunderna. 

I januari 2016 erbjuder vi följande kompetensområden:

  • Vård och fostran av barn och unga (flerform och läroavtal)
  • Äldreomsorg (nätbaserat)
  • Handikappomsorg (nätbaserat)
  • Fotvård (läroavtal)

Ansök nu, senast 30.11 för att säkra din studieplats. Lämna in din ansökan här

 
They may forget your name, but they will never forget how you made them feel.
— Maya Angelou