Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet

skb_dator_med_barn

Som ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet kan du jobba bl.a. inom dagvården,  förskoleundervisningen och den grundläggande undervisningen, morgon- och eftermiddagsverksamheten samt andra stadiet. De huvudsakliga arbetsmiljöerna är skolor och läroanstalter samt den morgon- och eftermiddagsverksamhet eller andra fritidsaktiviteter som ordnas i anslutning till läroanstalterna.

Denna examen avläggs hos oss på Fortbildningscentrum Prakticum som en fristående examen. Det betyder att examinanden visar praktiskt sin yrkesskicklighet och blir bedömd i verkliga arbetsuppgifter i olika arbetsmiljöer. Dessa tillfällen kallas för examenstillfällen.

Examen är uppbyggd av fyra obligatoriska examensdelar som alla ska visas och bedömas genom examenstillfällen. De fyra obligatoriska examensdelarna heter:

1. Att vara verksam i yrket 2. Att ge stöd och handledning som främjar växandet och utvecklingen 3. Att ge stöd och handledning som främjar lärandet och verksamheten 4. Att handleda personer som behöver särskilt stöd

Den första examensdelen “inleder” hela examen och här behandlas grunderna i yrket, bl.a. yrkesroller, etik, lagstiftningen och arbetsmiljön. I den andra examensdelen blir innehållet mer inriktat på bl.a. fostrarens roll, växande och utveckling, hälsa, välbefinnande, mobbning och marginalisering samt kommunikation och interaktion. Den tredje examensdelen riktar in sig rakt på grundläggande utbildning och morgon- och eftermiddagsverksamhet, alltså hur man jobbar i klassituation och på “morgis eller eftis”. Denna examensdel behandlar bl.a. handledning och inlärning, inlärningssvårigheter, att leda grupper samt morgon- och eftermiddagsverksamhet. I den fjärde och sista obligatoriska examensdelen behandlas bl.a. hur man identifierar och ger stöd, språk-, gestaltnings- och koncentrationssvårigheter, kroniska sjukdomar, utvecklingsstörning, autism, rörelse-, syn- och hörselnedsättning samt multiproffessionellt arbete. Med andra ord hur man handleder personer som behöver olika sorts stöd.

Det finns även en valfri examensdel - företagsamhet. Den delen får man själv välja om man vill avlägga eller inte. Den går främst ut på att examinanden skapar en affärsidé och gör en plan för hur man skulle genomföra idén.

För alla som vill avlägga examen planerar vi enskilt hur han eller hon ska gå till väga. Alla har olika bakgrund och kompetens från tidigare, tanken är att man inte ska behöva lära sig saker på nytt som man redan kan. Här kan du läsa mer om personlig tillämpning.

Bekanta dig med examen och innehållet i examensgrunderna.

Nästa planerade utbildningsstart är i januari 2015. Om du blev intresserad att avlägga examen kan du lämna in en ansökan här. Har du frågor kan du ta kontakt med Ida Lundell, mobil +358 50 380 7180 eller per e-post fornamn.efternamn@prakticum.fi .