Vuxenpedagogik

IMG_4400

Under sommaren och hösten har jag och min kollega Jeanette studerat vuxenpedagogik vid Åbo Akademi. Ett väldigt intressant ämne att studera, och efter alla kurser känns det som att man fått konkreta verktyg och ideér för hur man kan vara en bättre vuxenpedagog.  I studierna har vi fått ta del av grunderna i pedagogik och vuxenpedagogik, vuxenutbildningens olika former, vuxenutbildningen i samhället och om inlärning och undervisning. IMG_4398

Intressanta saker som behandlades under studierna var bl.a. definitionen av vem som egentligen är vuxen? Och när "startar" vuxenpedagogiken, jämfört med annan pedagogik? Hur skiljer den sig från vanlig pedagogik? Behövs alls en vuxenpedagogik?

Vi funderade även mycket över hurdan en bra vuxenpedagog är och vad som krävs. Vilka egenskaper ska man ha? Några saker som kom upp var bl.a. att man ska vara organiserad och ha ett välplanerat kursupplägg. En bra vuxenpedagog kan sitt ämne och har stort intresse för det. Vuxenpedagogen tar i beaktande att alla vuxna är olika, och att vuxna lär sig av varandras erfarenheter. Vuxenpedagogen använder mångsidiga pedagogiska metoder och behandlar vuxenstuderande jämlikt och med respekt. Flexibilitet är viktigt, men utan att tappa den röda tråden. Vuxenpedagogen lämnar rum för diskussion och egen reflektion.

Det bästa med vuxenpedagogikstudierna var metoder, tips och idéer för hur man kan vara en bra vuxenpedagog och kunna få vuxenstuderande att lära sig mera och bättre. Några av de enkla tipsen vill jag gärna dela med mig för andra också att använda och dessa kan tillämpas till allt möjligt annat än bara vuxenutbildning:

  • systematisk repetition är viktigt, och bör göras i olika former.
  • att själv vara tyst i några minuter och uppmana gruppen att reflektera och skriva anteckningar.
  • istället för att bara göra anteckningar om ämnet, be gruppen lista t.ex. fyra saker.
  • debatter,olika grupper debatterar för och mot något ämne.
  • grupparbete med en viss tidspress leder till effektivt arbete, t.ex. "nu ska ni i gruppen göra xxx inom 15 min".
  • intervjuer kring olika teman, där studerande ska förbereda x antal intervjufrågor gällande ett visst ämne.
  • låta studerande lära varandra.
  • rollspel, filmer, bloggar...

IMG_0179

Jag upplever att det är viktigt att det finns vuxenpedagogik. Med hjälp av vuxenpedagogiken kan man ha en annan vinkling på undervisingen,  det är viktigt att betona och ta i beaktande att vuxna som studerar ofta har ett väldigt stort baggage med erfarenhet från tidigare. Det är bra att komma ihåg att vuxenpedagogens roll är mera som en handledare, och inte den traditionella läraren.

Vi är ivriga att börja tillämpa kunskapen och metoderna i vårt arbete här på Fortbildningscentrum Prakticum och bli bättre vuxenpedagoger! :)