Vad är etik?

shutterstock_114326221

Jag undervisar inom social- och hälsovård i ett ämne som kallas Etik, vad är det?  Etik är ett sätt att avgöra om handlingar är rätt eller fel. Etikens uppgift är att granska moralen i våra handlingar. Etiken hjälper oss att göra rätta val och hjälper oss få fram goda argument för vad som är ”rätt”.

Etiken hjälper alla människor att göra rätt val och den hjälper till exempel en närvårdare att hitta motiveringar för sina beslut och sitt förhållningssätt i svåra situationer.

Alla människor har någon form av moral, en uppfattning om vad som är rätt eller fel. Vad som är gott eller ont . Vad som är ett gott bemötande, ett gott handlande.

I yrken där man arbetar med utsatta människor, med människor som i alla lägen inte kan föra sin egen talan, blir kravet på yrkesmänniskan och hans/hennes förhållningssätt mycket höga då det gäller just moralen. I media kan vi läsa om då det sker övertramp i vården, där det grovt har brustit i etiska bedömningar och omdömet; barn som blivit fasttejpade i stolar på dagis, äldre personer som blir bestulna på värdesaker i sina hem osv. I de här fallen har det inte funnits några etiska överväganden och total avsaknad  av omdöme.

Etiken gäller också de små handlingarna i vardagen, tex. hur vi bemöter anhöriga som upplevs som besvärliga och krångliga.  Hur vi bemöter klienter som har ett utåtagerande våldsamt beteende, som hör ihop med deras sjukdomsbild eller funktionsnedsättning. Vårdaren hamnar i sitt arbete in i olika konfliktsituationer mellan olika intressen, och det är då som man har nytta av att plocka fram sin lilla ”etikverktygslåda” och ställa sig några viktiga frågor - för att finna svar.