Uppmärksamma de äldres vecka 6-13.10.2013

shutterstock_116878459

Under hela veckan uppmärksammas “De äldres dag och de äldres vecka” som främst ordnas av Centralförbundet för de gamlas väl ry. Årets tema på kampanjen är “Goda år - Hyviä vuosia”. Målet med kampanjen, som firats i Finland sedan 1954, är att påminna medborgare om alla de äldre i sin närhet och de som varit med och skapat det samhälle som vi lever i idag. Mera om kampanjen kan läsas på finska här.

shutterstock_34023865

Det talas mycket idag om åldringarna i samhället i dag och hur de växer till antal. Också ofrivillig ensamhet bland åldringar ökar i antal, så många som var tredje äldre känner sig ensam mot sin vilja. Det här är något som många organisationer och föreningar har uppmärksammat genom att ordna olika evenemang och kampanjer för att aktiver medborgarna till mera frivilligarbete och hur man själv kan hjälpa en ensam äldre. Bl.a. “Vie vanhus ulos”, gå ut med den äldre svenska,  uppmanar till att gå ut och motionera med en åldring. Årets kampanj är igång mellan 9.9-12.12.2013.

Också Folkhälsan efterlyser frivilliga till “sällskap för äldre”, som kan besöka äldreboenden, leda rörelseaktiviteter, läsa högt eller hjälpa ut äldre på promenader. Du kan också bli en s.k. telefonvän, som regelbundet, ca 1 gång i veckan ringer ett samtal till en äldre och bidrar till en meningsfull insats som ökar tryggheten och trivseln för den äldre .Mera information hur du kan hjälpa en äldre hittar du på deras hemsida

Också Helsingfors mission tar gärna emot frivillighjälp för bl.a. allsångskvällar, utomhusaktiviteter, engångshjälp, diakoniaarbete och stödpersoner.

Så vi vill utmana dig att fundera på vad du kan göra för dina nära och kära äldre i din omgivining, kanske en granne, ditt lokala äldreboende eller kanske rentav om det är ditt framtida yrke, för där behövs du också.  Ta hand om de äldre, de som gått vägen före oss, som behöver vårt stöd och som förtjänar att ha sällskap och glädje i vardagen. Dela gärna vidare till dina vänner för att aktivera dem också. Delad glädje är dubbel glädje!