Studerande berättar

ipad_anvandare_sittande_kvinnor

Vi bad vår studerande  att beskriva hur hon upplever den examensförberedande utbildningen dvs. de kurser hon studerar för att sedan kunna avlägga examen. Studerande har börjat sina studier i januari 2014 och kommer att avlägga yrkesexamen för ledare skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet. Såhär berättar hon:

"När jag började som eftisledare i höstas var jag rätt “grön”. Jag hade inte så mycket erfarenhet eller kunskap och efter ett förslag från min chef så sökte jag till Prakticums vuxenutbildning; ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Våra föreläsningar har varit några kvällar och någon lördagseftermiddag i månaden med tillhörande uppgifter. Det är klart att någon gång kan det kännas lite sådär att åka iväg på utbildning en fredagkväll efter en veckas arbete, men för det mesta har dessa timmar ändå varit inspirerande och lärorika för mig. Särskilt när man har kunnat ta del av andras kunskaper och erfarenheter, både kurskamraternas och föreläsarens. Det är nog ändå detta som jag uppskattat mest, att diskutera med andra som har liknande arbetsuppgifter och möter liknande problem. På måndagen har jag då ofta haft med mig flera idéer och lärdomar som har fått gro under helgen. Distansuppgifterna tycker jag har varit bra eftersom jag oftast direkt har kunnat koppla dem till mitt arbete. Nästan alla gånger utgår uppgifterna just från en själv och ens egen arbetsplats, vilket gör det verkligt och nyttigt till jobbet. Istället för att t.ex. läs den där sidan och memorera den, utan någon som helst koppling till det man verkligen gör.

Jag är nöjd med utbildningen än så länge och det känns bra att bli tryggare och tryggare i mitt yrke och i min roll som ledare för barnen."