Personlig tillämpning i ansökningsskedet

studerande_passfoto

Alla våra examinander och studerande är olika och har olika bakgrund. En del har ingen eller väldigt liten arbetserfarenhet medan andra har jobbat flera år inom den bransch han eller hon nu vill avlägga examen i. Därför är den personliga tillämpningen väldigt viktigt i ansökningsskedet men också i resten av de olika skedena då man avlägger en fristående examen. Genom att göra personlig tillämpning blir vägen till examen för alla examinander individuella. I januari 2014 startar en ny grupp vuxenstuderande som ska avlägga yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet. Innan gruppen kan starta finns det en hel del förberedelser som måste göras. Alla sökande som skickar in ansökan får en kallelse till ett lämplighetstest. Detta år har lämplighetstestet för denna grupp bestått av en skriftlig uppgift, kartläggning och personliga intervjuer. Vi går också igenom vad det i praktiken betyder att avlägga en fristående examen och hur processen går till. Syftet med lämplighetstestet är utreda om sökande är lämplig för yrket och om han eller hon har förutsättningar att avlägga examen. Det är viktigt att bl.a. diskutera hur studierna kommer att påverka familjelivet, vad är sökandes jobbsituation och har sökande någon examen i bakgrunden som gör att han/hon kan ansöka om erkännande av kunnande för delar av examen. Det diskuteras även om det finns särskilda behov av olika slag hos den sökande, så vi kan planera in eventuell extra handledning under processen.

De som antas till utbildningen går vidare i processen och bokar in tid för att enskilt diskutera mer ingående om sina studier och hans eller hennes individuella väg till examen. Vi planerar när, var och hur examinanden gör sina examenstillfällen och så går vi igenom vad examinandens yrkesskicklighet är och om han/hon behöver skaffa mera kunnande genom kurser och/eller arbetspraktik. En del har kanske gått kurser eller jobbat länge inom branschen, då kan de genast gå upp till examenstillfälle utan någon examensförberedande utbildning (kurser eller praktik). De som inte blir antagna till utbildningen vägleds till annan examen eller hänvisas till TE-byråns utbildningsrådgivning. Utbildningsrådgivare är specialiserade på ansökan till utbildning, utbildningsinnehåll, yrken och branscher samt frågor kring alternativa sätt att finansiera studier.

Nästa vecka kör vi igång med de individuella diskussionerna och planeringen, det kommer att bli väldigt intressant!