Också arbetsplatsutbildarna behöver utbildning och stöd i sitt arbete ute i arbetslivet

shutterstock_152612270

Vi på Fortbildningscentrum Prakticum anser det mycket viktigt att uppehålla kommunikation med våra samarbetsorganisationer. Detta gör vi i olika former och i olika forum, men en av de viktigaste sätten har visat sig vara direkt kommunikation med arbetsplatsbesök där vi regelbundet träffar våra arbetsplatsutbildare. Dessa sker antingen virtuellt eller om kunden inte har möjlighet till det så som besök. Ett annat viktigt forum där vi träffar arbetslivsrepresentanter är våra arbetsplatshandledarutbildningar som från hösten 2013 dras nonstop, varannan torsdag eftermiddag kl. 12.00-16.00, för att säkra kvalitet i utbildningen. Dessa utbildningar är ämnade i första hand för de arbetsplatsutbildare som handleder Prakticum studerande, men även andra som vill ha svensk utbildning är välkomna att delta.

Med arbetsplatsutbildare avses den person i arbetslivet, på arbetsplatsen som är utsedd att handleda studerande i den arbetsplatsförlagda inlärningen, alltså i arbetsuppgifterna på arbetsplatsen. Det kan vara fråga om läroavtalsstuderande, eller också studerande i läroplansbaserad utbildning (“unga studerande”) eller studerande enligt fristående examen (“vuxenstuderande”). Meningen är att arbetsplatsutbildaren har samma examen som studerande. Handledarutbildningarna ordnas på Prakticums båda upptagningsområden, Helsingfors och Borgå.

Arbetsplatshandledarutbildning

Arbetsplatshandledarutbildning enligt nya handboken för utbildning av  arbetsplatshandledare (UBS) 3 sv. Utbildningen ordnas varannan torsdag, kl. 12.00-16.00. Nästa utbildningen startar  i Borgå 13.2-27.3.2014 (varannan torsdag) och i Helsingfors 10.4-22.5.2014 (varannan torsdag). För att bli godkänd i utbildningen krävs det närvaro i samtliga fyra delarna + inlämnade distansuppgifter. Ansökan till utbildningen kan du fylla i här.

Del 1, Fortbildningscentrum Prakticums vuxenutbildning och planering av arbetsplatsförlagd utbildning

 • känner till yrkesutbildningsstrukturen och olika utbildningsformer

 • känner till examensgrunderna inom sitt yrkesområde

 • kan planera arbetsplatsförlagd utbildning

 • Fortbildningscentrum Prakticums administrationsverktyg

 • Plan för inlärning i arbete

 • utvärdering (läroavtal)

Del 2, Planering av arbetsplatsförlagd utbildning, yrkesprov och examenstillfällen

 • kan planera yrkesprov och examenstillfällen i samarbete med utbildningsanordnaren eller examensarrangören

 • informerar om utbildningen som ordnas på arbetsplatsen

 • utvecklar sitt arbete som arbetsplatshandledare

Del 3, Handledning av studerande och bedömning av inlärning

 • kan introducera studerande

 • kan handleda studerande

 • kan bedöma studerandes inlärning

Del 4, Bedömning av de studerandes eller examinandernas kunnande

 • kan bedöma de studerandes kunnande vid yrkesprov eller examinandernas kunnande vid examenstillfällen.