NV kompetens i kubik - ett utvecklingsprojekt för dig

e-learning_text_tavla

  Varje år lediganslår Utbildningsstyrelsen en summa pengar som utbildninganordnare och -arrangörer kan ansöka om för att utveckla ett visst område inom yrkesutbildningen. Förra året beviljades Fortbildningscentrum Prakticum finansiering för att i samarbete med Yrkesakademin i Österbotten och Axxell utveckla en gemensam modell för att förverkliga nätbaserade kompetensområden inom grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare.

PROJEKTETS MÅL

  • Kunna erbjuda den svenskspråkiga befolkningen i Finland ett så brett utbud som möjligt av utbildning som förbereder för en fristående examen oberoende bostadsort.
  • Förbättra den yrkesinriktade tilläggsutbildningens kvalité genom att skapa en gemensam struktur och modell för att förverkliga nätbaserade kompetensområden för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare (nv)
  • Skapa substansen för varsitt nätbaserat kompetensområde enligt den gemensamma modellen
  • Förstärka samarbetet mellan oss tre utbildningsanordnare och gemensamt komma överens om produktifiering, prissättning samt göra upp en långsiktig tidsplanering för utbudet av nätbaserade kompetensområden.

För studerande så betyder det här att studerande som avlägger de tre obligatoriska examensdelarna hos t.ex. oss skall kunna välja ett kompetensområde som ordnas av t.ex. Yrkesakademin utan att behöva byta studieort eller flytta långa vägar. Målet är att vi i januari 2015 skall ha en första modell färdig för att kunna starta ett nätbaserat kompetensområde. Samtidigt så höjer också projektet på kvalitén inom utbildningen och på basen av den gemensamma modellen kan garanteras att studerande oavsett var examen avläggs uppnår samma kompetenser som motsvarar krav på yrkesskicklighet i examensgrunderna.

Nästa steg i vårt utvecklingsarbete kommer att var en gemensam träff hos oss som ordnas 24 mars 2014. Då kommer vi att diskutera modern pedagogik, kursträd, sekvensplaner och IKT-enheter och verktyg som kan användas inom de olika kompetensområdena.

Har du frågor om projektet eller vår verksamhet kan du rikta dem till verksamhetskoordinator Jeanette Harf, 050 350 9448.