Nätbaserat kompetensområde för närvårdare

shutterstock_108438905

  Under de senaste 1 1/2 året har Fortbildningscentrum Prakticum tillsammans med Yrkesakademin i Österbotten och Axxell haft ett samarbetsprojekt där vi tillsammans tittat på förverkligande av kompetensområden  för närvårdare. Projektet som heter NV kompetens i kubik kan du läsa mera om här. Målsättningen har varit att tillsammans utveckla en gemensam modell för nätbaserade kompetensområden och göra det lättare för studerande att avlägga kompetensområden hos en annan läroanstalt om den inte ordnas där var man avlägger de obligatoriska examensdelarna.

I januari 2015 startar vi det första nätbaserade kompetensområdet enligt den gemensamma modellen, som nu blir kompetensområdet för handikappomsorg. Största delen förverkligas virtuellt, bortsett från några få närstudietillfällen som sker i Helsingfors.

Kompetensområdet startar med en första närstudieträff den 14:e januari 2015. Efter det träffas gruppen följande gång i april. Efter godkänd examensförberedande utbildning görs hösten 2015 inlärning i arbete och tillslut examenstillfälle, där den studerande påvisar sitt kunnande och bedöms av en opartisk trepartsgrupp.

I utbildningen ingår
 • Neurologi, 2 sv
 • Handikapp, långtidssjukdomar, 3 sv
 • Mental-, missbrukarvård och sociala problem, 2 sv
 • Farmakologi och läkemedelsräkning, 2 sv
 • Stöd och handledning i vardagen, 2 sv
 • Kost och hälsa, 1 sv
 • Rehabiliterande vårdmetoder, ergonomi och aktivering, 4 sv
 • Kreativitet, 1 sv
 • Olika kommunikationsformer, 2 sv
 • Att möta utmanande beteende, 1 sv
 • Klientens personliga administration, 1 sv
 • Främjande av hälsa och välbefinnande, 2,5 sv
 • Första hjälpen uppdatering, 0,5 sv
 • Introduktion till arbetslivet, 1 sv
 • Inlärning i arbetet, 4 sv
 • Examenstillfälle, 1 sv

Ansökan till kompetensområdet kan du fylla i här. Vi behöver din ansökan senast 10.12. Har du frågor så kontakta verksamhetskoordinator Jeanette Harf, 050 350 9448 eller jeanette.harf(a)prakticum.fi.