Närvårdare på distans från Åland

shutterstock_132930014

I januari 2014 startar Fortbildningscentrum Prakticum en ny utbildningsstart för personer som vill avlägga grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare, genom flerformsstudier. Examen ger behörighet att jobba bl.a. inom äldreomsorg, rehabilitering, barndagvård och handikappomsorg. Utbildningen förverkligas enligt fristående examenssystemet, vilket betyder att det för varje studerande uppgörs en personlig studieplan på basen av en kartläggning på tidigare kunnande och den kompetens som fortfarandebehöver införskaffas. Flerformsstudier innebär ett stort ansvar på den enskilda studerande där en stor del av inlärningen sker nätbaserat och via inlärning i arbete.

Utbildningen genomförs enligt 1:1 konceptet vilket betyder att varje studerande tilldelas en iPad som används genomgående under hela studietiden. För iPaden uppbärs en pant på 100 €. Om du efter genomförd examen önskar behålla iPaden betalar du ytterligare 100 €, om inte betalas pantavgiften tillbaka. Efter avlagd examen har man möjlighet att ansökan om yrkesexamensstipendium på 366 €. Utbildningen är avgiftsfri, men en examensavgift på 58 € uppbärs.

Utbildningen, som räcker ca 2,5 år kan genomföras på distans från Åland. Närstudiedagar ordnas ca. var tredje vecka i Mariehamn. Alla som ansökt till utbildningen från Åland kallas till lämplighetstest som sker virtuellt torsdag 21 november 2013.

För mera information om utbildningen kontakta Jeanette Harf, verksamhetskoordinator, antingen per telefon 050 350 9448 eller jeanette.harf(a)prakticum.fi

shutterstock_114326170