Möt verksamhetskoordinator Jeanette Harf

JH closeup

IMG_3884

Under taggen presentation kommer ni hitta presentationer av skribenterna på den här bloggen. Alla är på något sätt involverade i Fortbildningscentrum Prakticums verksamhet.

Mitt namn: Jeanette Harf

Min titel: Verksamhetskoordinator

Till mina arbetsuppgifter hör: En blandning av sött och salt. Att planera och administrera den förberedande utbildningen för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, konkret planering av utbildning och utbildningsinnehåll, koordinering och bokning av föreläsare. Marknadsföringen ligger också på mitt ansvarsbord, planering och förverkligande. Sedan ansvarar jag för de flesta av Fortbildningscentrum Prakticums utvecklingsprojekt, de flesta kring pedagogisk utveckling och implementeringen av 1:1 metoden i våra utbildningar men också genomströmningsprojekt som producerar yrkesfilmer och ett stort utvecklingsarbete för att förverkliga nätbaserade kompetensområden inom närvårdarexamen tillsammans med Axxell och YA!

På fritiden tycker jag om att: Läsa, främst artiklar och nyheter på webben, plöja igenom de ca 100 bloggar som jag följer, både privat och arbetsrelaterat, vara aktiv på sociala medier och följa med nyheter inom tekniska pryluvecklingen. Mitt finger ligger oftast på kamerans avtryckare (eller iPhonen)

Mitt motto i livet är: Vindrutan är större än backspegeln, se framåt!