Merkonomer inom kundbetjäning

merkonom_lampboll_ideer

Avläggandet av merkonomexamen ger yrkesskicklighet som kommer till nytta i många olika sammanhang. Ett stort antal merkonomstuderande väljer kompetensområdet "Kundbetjäning och försäljning" eftersom de är intresserade av försäljningsinriktat kundarbete.

 Det typiska är att studeranden har någon sorts erfarenhet av kundbetjäning från tidigare och att utbildningsbehovet vaknar antingen då det är dags att fundera på följande steg i yrkeslivet, eller i samband med att ansvarsfördelningen ses över på arbetsplatsen.

Kundbetjäning omfattar mycket mera än kundkontakt face-to-face. Det har visat sig att merkonomexamen ger en lämplig grund om man vill lära sig mera om mekanismerna som påverkar bl.a. planeringen av marknadskommunikation, visuellt säljarbete och produktrådgivning. Utan utbildning kan en medarbetare uppleva att det är svårt att få grepp om hela arbetsprocessen. Man känner kanske till företagets funktioner, men vet inte exakt hur samspelet mellan dessa fungerar. Det är också vanligt att vissa uppdrag, t.ex genomförandet av en marknadsundersökning, tillfaller en medarbetare som utbildat sig inom ämnesområdet.

Inom större koncerner kan en medarbetares arbetsbild vara rätt så snäv. Marknadsföringsfunktionen är ofta centralt styrd, vilket kan leda till att de som betjänar kunderna inte får vara med om utvecklingsarbetet som påverkar hela försäljningspersonalen. För en merkonomstuderande kan lösningen vara att inom ramen för inlärning i arbete ta del av de arbetsprocesser som påverkar helheten. Det kan vara väldigt lärorikt att byta avdelning redan för några dagar!

I mindre organisationer är situationen ibland den motsatta. Det kan nämligen hända att central styrning är vad som skulle behövas för att strukturerat utveckla verksamhetens olika delområden. Situationen ger ofta en merkonomstuderande möjligheten att utföra projekt som kan kopplas till examen. En engagerad arbetsplatshandledare och kartläggningar av organisationens behov är vad som behövs i de flesta fall!

Fortbildningscentrum Prakticums merkonomstuderande har haft varierande arbetsuppgifter inom olika branscher. Många har jobbat som försäljare i butiker, andra med kundbetjäning t.ex. i klädbolag och somliga som kundrådgivare i ideella organisationer. Det gemensamma har varit att organisationen har en positiv inställning till utbildning och nya synvinklar. Enligt responsen vi fått har studerandena bidragit till en bättre kundbetjäning. Det är inte heller helt ovanligt att studeranden fortsätter jobba på företaget efter att studierna är slutförda.