Mångsidigt verktyg som handleder i processen

StudyCampusPro_iPad

På Fortbildningscentrum Prakticum så använder vi oss av inlärningsplattformen Study@CampusPro, som vi har utvecklat i nära samarbete med programleverantören Rediteq.

Study@CampusPro är en modern och innovativ inlärningsplattform,  som baserar sig på omvända klassrummets (eng. Flip teaching, Flipped classroom) principer och använder sig av många redan befintliga verktyg och tjänster på webben. Inlärningsplattformen stöder på bästa sätt inlärning och undervisning samt förbättrar interaktionen mellan inlärningsprocessens olika partner, oberoende av tid och plats. Study@CampusPro är en del av programfamiljen CampusPro som vi också användervilket gör att överföringen av information går enkelt. CampusPro och Study@CampusPro är så långt som möjligt utvecklat enligt KISS-metoden (Keep it Simple Stupid) för att vara ett så enkelt verktyg som möjligt för samtliga användare.

Study@CampusPro är en webbapplikation som körs helt och hållet på webben, den är utvecklat för att vara plattformsoberoende vilket betyder att den kan användas och ser lika bra ut på vare sig det är en smarttelefon, läsplatta , Windows, Mac osv.

Produkten är i ständig utveckling och vi tar kontinuerligt emot feedback från såväl studerande som personal för att tillsammans kunna göra den till en så bra produkt som möjligt och för att den verkligen skall fungera som ett hjälpmedel i inlärningsprocessen.

Mera om Study@CampusPro kan du läsa på Rediteqs hemsida.