Läroavtal som studieform

shutterstock_149056991

Läroavtal är en flexibel studieform i vilken inlärning i arbete betonas. Inlärningen kompletteras vid behov av närstudiedagar eller t.ex. webbaserade studier. Läroavtalsstudier leder oftast till avläggandet av en fristående examen, dvs. en grund-, yrkes-, eller specialyrkesexamen. Huvudprincipen är i vilket fall som helst att studierna har en stark koppling till studerandens arbete. Inom ramen för läroavtalsstudier talas det ofta om erkännande av kunnande. Man utgår från att studeranden inte på nytt behöver lära sig sådant som hon/han redan kan. Det spelar egentligen ingen roll om kompetensen är relaterad till arbetsplatser, examina eller t.ex. föreningsverksamhet - erkännande blir aktuellt om yrkesskickligheten är väl dokumenterad.

Många företag och organisationer använder läroavtal som ett sätt att rekrytera personal. Efter en lyckad läroavtalsprocess anställer man gärna en person som behärskar arbetsuppgifterna och känner till organisationen. Det är också typiskt att läroavtalsstudier används som ett sätt att fortbilda personalen. Man kan sammanfattningsvis säga att läroavtalsstudier utvecklar både studerandens kompetens och organisationens verksamhet.

Oberoende av målsättningen skräddarsys läroavtalsstudier alltid enligt studerandens och organisationens behov. Inom utbildningsbranschen talas det ofta om personlig tillämpning, vilket i praktiken betyder att studierna planeras individuellt. Samarbetet mellan studeranden, arbetsgivaren och utbildningsarrangören ska fungera så smidigt som möjligt. Det är viktigt att arbetsgivaren kan erbjuda tillräckligt omfattande arbetsuppgifter och att en lämplig arbetsplatsutbildare utses i samband med att läroavtal tecknas.

Fortbildningscentrum Prakticum bedriver för tillfället läroavtalsverksamhet inom följande branscher: skönhet, företagsekonomi och handel samt social- och hälsovård. Både anställda och företagare utbildas på läroavtal.