Kompetenskartläggning och -utveckling

business_kvinna_glasogon

Hur kan man kartlägga och utveckla personalens kompetens inom yrkesutbildningen? Mycket fortbildning ordnas regelbundet för personal, men är det optimalt? Kan fortbildningen effektiveras så att man inte går i onödan på fortbildning? Finns det redan kunskap inom personalen som kunde utnyttjas? Vi har fungerat som huvudman i projektet YrkesKunnig i södra Finland, där projektets huvudsakliga mål var att:

  • att bygga upp ett systematiskt sätt att handskas med finlandssvenska yrkesutbildningspersonalens kompetensutveckling.
  • att skapa kompetensprofiler genom att sätta upp kompetensmål med bedömningskriterier för de olika befattningarna.
  • ta i bruk ett digitalt verktyg för kompetenskartläggning och–utveckling för medarbetarna.
  • höja personalens IKT­‐kunnande.

Som samarbetspartners i projektet fungerade Axxell, Inveon och Yrkesakademin.

Projektet tog slut 31.12.2013, sedan dess har vi jobbat vidare med kompetenskartläggning- och utveckling inom våra verksamhetsledningsteam på Yrkesinstitutet Prakticum. Nu har redan största delen av personalen kartlagts och vi väntar med spänning på vad vi får för rapporter från verktyget Competence Tool som vi använt oss av!