Hälsningar från fängslande personaldagar på Skatudden

skatudden4

Varje höst ordnar Yrkesinsitutet Prakticum "Personaldagar" vars syfte är att stärka samarbetet genom att hela personalen kommer samman och programmet under dagarna består av aktualiteter inom undervisningsbranschen och yrkesutbildningen i Finland.

Också Fortbildningscentrum Prakticums personal deltog i årets "Personaldagar" som ordnades 11-12.10.2013 på Skatudden i Helsingfors. I år var det dessutom 10 års jubileum. På fredagen inleddes dagarna på Skatuddens Casino.  Under dagen diskuterades säkerhet i läroanstalter och hur man skall bete sig i utmanande situationer samt kreativ pedagogik.