Grundkurs för läsombud

nv_lasombud.grupp

Ett läsombud är en person som jobbar inom omsorgen och har som en av sina arbetsuppgifter att hjälpa klienterna med läsningen. Läsombudet hjälper personer som inte kan eller som har svårt att läsa själva, till exempel på grund av en utvecklingsstörning, en minnessjukdom eller mycket hög ålder.

Tid: 1.10 och 26.11.2014 kl. 8.30–15.30 Plats: Fortbildningscentrum Prakticum, Jan-Magnus Janssons plats 5, Helsingfors Målgrupp: Personal inom handikapp- och/eller äldreomsorgen Kostnad: 150 euro OBS: Minimi 15 deltagare. Kursen bekräftas en vecka före startdatum. Anmälningar: www.prakticum.fi/fbc-ansok senast 17.9.2014

Föreläsare: Johanna von Rutenberg, projektledare vid LL-Center för projektet Läsombud-Lukutuki. Johanna är pol.mag och har jobbat som redaktör, planerare och projektledare vid LL-Center i tolv år. De senaste fyra åren har hon jobbat med att prova och sprida den rikssvenska läsombudsmodellen i Finland.

Christina Grönroos, Christina Grönroos är ett av Finlands första läsombud. Hon har tidigare jobbat länge inom omsorgen och har mycket erfarenhet av att leda läsgrupper.

Sara Selenius, blivande musikmagister och sångpedagog från Sibelius Akademin som gärna tar till rösten för att föra fram sitt budskap.

Kursdag 1

  • Vad gör ett läsombud?
  • Varför ska man läsa? Goda effekter av läsning inom omsorgen
  • Hur ordnar man en lyckad lässtund? Praktiska tips och råd
  • Vad kan man läsa? Lättläst och annat lämpligt material för målgrupperna
  • Mellan kursdagarna provar deltagarna på läsningen på sin arbetsplats

Kursdag 2

  • Hur har det gått? Erfarenheter, utmaningar, frågor, diskussion
  • Hur läsa? Högläsning, dramatisering och röstanvändning
  • Att leda diskussioner och kommunicera lätt
  • Nätverk för läsombud: Samarbete med biblioteken, läsombudsarbetsgrupper

Mera information: johanna.rutenberg@fduv.fi eller 0400 716 078 Arrangörer: Fortbildningscentrum Prakticum i samarbete med LL-Center

Ansökan fyller du i här.