Grattis på 20-årsdagen!

Visste du att det fristående examenssystemet fyller 20 år i maj 2014? Det fristående examenssystemet är ett sätt eller en metod via vilken en vuxen person i arbetslivet får en yrkesinriktad examen – ett yrke. Det här låter antingen enkelt eller invecklat. I tidigare blogginlägg har du kunnat läsa om olika ”aktörer” som arbetsliv, arbetsplatshandledare/-utbildare, bedömare, lärare, examensmästare och  examenskommissioner. Ja dessa har faktiskt en viktig roll och det är det som gör systemet unikt – arbetslivet är med i planering, genomförande och bedömning. Arbetslivet är också med och utvecklar systemet. Vad har en 20-åring lärt sig? Det hinner hända en del i en 20-årings liv. Så är också fallet med det fristående examenssystemet,  som började i blygsam skala och nu rymmer 374 olika grund-,  yrkes- och specialyrkesexamina.  För varje examen har kompetensen beskrivits och det gäller att nå upp till den nivån och visa det för en bedömningsgrupp. Systemet har utvecklats genom att anvisningar och direktiv för de involverade parterna har preciserats, olika elektroniska system för kartläggning och respons har byggts upp. De olika parterna i systemet försöker tillsammans jobba för att fristående examina ÄR arbetslivets examina och ger möjlighet till kompetensutveckling för personal i arbetslivet. En av de viktigaste lärdomarna för denna 20-åring är att allt handlar om kunnande, kompetens och förståelse för fristående examina; kunnande, kompetens och förståelse hos den som avlägger examen, i arbetslivet, hos lärare, handledare och bedömare. Det gäller att visa att man kan – detta gäller alla parter!

Vem ska vara sakkunnig och hålla koll på alla anvisningar, föreskrifter och annat som sker i det fristående examenssystemet? Redan 1995 fick de första lärarna fortbildning i hur det fristående examenssystemet fungerar och hur man ska jobba med systemet. Senare utökades omfattningen och för 15 år sedan fick de första examensmästarna sina diplom. Examensmästaren är sakkunnig inom det fristående examenssystemet och kan jobba på en skola som examensansvarig, handledare, planerare eller bedömare, eller i arbetslivet som handledare och bedömare för att nämna några uppgifter.

Vill du bli en av drygt 11 000 examensmästare som finns i Finland?Yrkesakademin i Österbotten är en av sex organisationer som har tillstånd att utbilda examensmästare. Som examensmästarutbildare har jag under årens lopp mött många av Prakticums och Fortbildningscentrum Prakticums  aktiva personal som utbildat sig till examensmästare. Genom det jobbet har jag haft förmånen att ta del av interna utvecklingsprocesser och utvecklingsåtgärder tillsammans med arbetslivet av ett aktivt gäng som värnar om det fristående examenssystemet.

Det fristående examenssystemet är unikt ur både finländsk och europeisk synvikel. I oktober i höst firas 20 år med arbetslivets examina!

Christel Holmlund-Norrén, utbildare vid Yrkesakademin i Österbotten