Full fart & tvära kast

IMG_0141

Fortbildningscentrum Prakticums personal deltog i den gemensamma finlandssvenska vuxenutbildningskonferensen den 12 och 13 mars i Tammerfors. Konferensens tema var "FULL FART! & tvära kast". Vuxenutbildningskonferensen arrangerades denna gång av Utbildningsstyrelsen i samarbete med YA! samt Optima, Axxell, Fortbildningscentrum Prakticum och Point College.

UBS Bob Karlsson

Under dessa två dagar fick man bland annat höra aktuellt från Utbildningsstyrelsen och intressanta inlägg av utomstående experter. Reidar Wasenius berättade om “Aivobic”, sättet att träna hjärnan. Han poängterade att det är viktigt att leva i nuet, ta det lugnt och försöka göra en sak i tak. Andreas Lindquist i sin tur berättade hur man kan hålla många bollar i luften samtidigt. Andreas beskrev sin egen studiestig med dyslexi och gav många bra tips hur individens behov borde beaktas bättre under studietiden. Vuxenutbildningen och speciellt det fristående examenssystemet baserar sig på personlig tilllämpning, men där kan man också fundera på hur olika inlärningsstilar och personligheter kan tas i beaktande. Också den moderna teknologin och olika appar kan underlätta inlärningsprocessen. Fortbildningscentrum Prakticums inlägg gav tips om IKT inom vuxenutbildningen.

Ida och Mathias

Den årliga konferensen är ett bra tillfälle att utbyta åsikter, praxis och tankar med de andra utbildninsarrangörerna, nätverka och fundera på hur man kan förbättra sin egen verksamhet. I år hade man satsat på presentationer; det var roligt att se hur ett allvarligt tema kan presenteras på ett annat sätt: med hjälp av teater, rollspel och videor. Twitter spelade en också stor roll, den fungerande som en gemensam diskussionskanal under konferensdagarna.

IMG_0142 copy

På onsdagskvällen dimitterades nya examensmästare. En examensmästare kan organisera fristående examina, handleda examinander, arrangera examenstillfällen på arbetsplatser,  bedöma examinander, introducera bedömare i sin uppgift och sköta det pappersarbete som hör till bedömningsprocessen och avläggande av examen. Examensmästare blir man genom att avlägga det av Utbildningsstyrelsen godkända utbildningsprogrammet som omfattar 25 sp. De flesta av Fortbildningscentrum Prakticums personal har avlagt denna examen för att kunna ge bättre service åt dig!

1549499_10152263935671265_657401426_n