En coachande handledare

lang_bro

"Pieni ja hento ote ihmisestä kiinni Aivan sama tunne kuin koskettava tuuli Pieni ja hento ote - siinä kaikki" (Dave Lindholm)

I alla möten med människor, vare sig det handlar om en god vän, en halvbekant eller tandläkaren, gör vi en omedelbar bedömning av vem den andra människan är och vilket tillstånd denne befinner sig i. Vi känner en doft. Vi iakttar klädsel, kropp, hållning. Vi granskar miner och lystrar till tonfall. Vi ser framför oss en människa som är en produkt av gener, arv och erfarenheter. Inom loppet av en mycket kort tid har vi skapat oss en uppfattning om denne person i sin helhet, utan att nödvändigtvis besitta konkreta fakta. Detta ger oss en invit till hur vi skall bemöta den andra, samt vilken roll vi bör eller vill ta. Vi formas alltid i mötet med andra. Det är grundupplägget i kommunikation.

Människan rangordnas redan som barn enligt hur denne klarar sig i skolan, medan fokus borde vara på att hjälpa barnet att hitta sina egna medfödda färdigheter och talanger och att utveckla dessa (detta anses tack och lov allt viktigare inom pedagogiken idag).

Citatet av musiker Dave Lindholm och ovanstående avsnitt förmedlar i korthet hur jag ser på bemötande med ett coachande förhållningssätt. Utgångspunkten är alltid den egna individens resurser och vilja. Utöver praktisk och teoretisk kunskap bör en handledare bistå med att vara en intuitiv, ödmjuk och lyhörd samtalspartner. Det här betyder ju ingalunda att en handledare helt och hållet låter studerande styra, utan främst att studerandes egna förutsättningar och styrkor kommer till sin rätt.

Vad betyder det här i praktiken?

Genom att ställa öppna frågor, aktivt lyssna och uppmuntra till handling kan handledaren stöda sin adept. Frågor och verksamhet som väcker individens eget engagemang och handlingskraft kan vara ett avgörande moment i lärprocessen.

Hur gör man då för att bli/vara en sådan handledare?

Receptet är lika enkelt som det är svårt. Det handlar inte om att läsa på om coaching, handledning, pedagogik, eller rådgivning, utan i högsta grad om att öka sin egen självkännedom. Genom djupare förståelse av jaget kan vi bemöta varandra med respekt och ödmjukt förstå att alla har sin egen källa av förmåga och i de flesta fall är det där som nyckeln till ökad kunskap finns. Varsamt, varsamt med varje själ.

Mikaela Nyholm, lärarcoach