Ekonomiska stöd inom vuxenutbildningen

shutterstock_149961710

För vuxna som studerar finns olika alternativa finansieringsformer och ekonomiskt stöd att tillgå. Beviljande av utbildningsstöd och storleken på stödet är beroende av flera olika faktorer, såsom den studerandes utbildnings- och arbetshistoria, val av utbildning samt val av utbildningsform. Närmare information om de vanligaste stödformerna hittar du bäst på finansiärernas egna hemsidor.

Stöd som betalas ut via Fortbildningscentrum Prakticum är studiesociala förmåner, som endast läroavtalsstuderande är berättigade till.

STUDIESOCIALA FÖRMÅNER Läroavtalsstuderanden har rätt till studiesociala förmåner. Meningen med studiesociala förmåner är att garantera att studeranden kan delta i närstudiedagar. Förmånen betalas om studeranden inte får lön under närstudiedagarna. Studiesociala förmånerna består av tre olika delar.

Dagpenning Om studeranden inte får lön för den tid hon/han deltar i närstudiedagar är hon/han berättigad till dagpenning på 15 € /närstudiedag.

Familjebidrag Om studeranden har barn under 18 år är hon/han berättigad till familjebidrag på 17 €/närstudiedag som tillägg till dagpenningen.

Reseersättning Studeranden har rätt till reseersättning den dag närstudiedagen börjar och slutar om resan till undervisningsplatsen i en riktning är över 10 km. Reseersättning betalas inte ut för resor inom en kommun (huvudstadsregionen räknas som en kommun). Reseersättningen betalas både för tur- och returresan enligt det billigaste färdsättet. Vissa undantag förekommer, men vanligen betalas reseersättning inte för flera dagar i rad. Reseersättning betalas enbart för inrikes resor.

Ersättning för inkvartering Studeranden har rätt till inkvarteringsersättning på 8 €/närstudiedag om hon/han deltar i närstudiedagar som ordnas utanför hemorten eller arbetsplatsen.

Examenstillfälle Studeranden har rätt till studiesociala förmåner även för den tid hon/han genomför ett examenstillfälle ytterom den egna arbetsplatsen och utan lön.

IMG_3789

Har du fler frågor om olika stödformer eller stöd som är kopplat till någon viss utbildning rekommenderar vi att du är i kontakt till FPA eller Utbildningsfonden för att fråga mer ingående om dina egna förutsättningar till att bli beviljad stöd. För mera information om Fortbildningscentrum Prakticums utbildningar och stöd i anslutning till dessa kan du kontakta utbildningskoordinator Jonna Riska, jonna.riska(a)prakticum.fi eller 040 160 1200