Dimission 28.3.2014

IMG_3732

En ny vacker vårvecka har tagit sin början, men i tankarna finns ännu kvar förra veckans högtidliga dimission av ca 30 närvårdare.

De flesta hade inlett sina studier 2010-2011 och för mig var det speciellt eftersom de hörde till de första grupperna jag var med och startade upp då jag började som kompetensplanerare på Fortbildningscentrum Prakticum.

Under deras studietid har det hänt en hel del förändringar här på skolan vad gäller allt från administration till pedagogik. Tidvis har det säkert kännts jobbigt för studerande att hamna mitt i denna förändringsprocess, men de har ändå kunna bidra med viktiga synpunkter för att delta i förbättringsprocessen och för det fick de ett stort tack i dimissions talet som hölls av prorektor Benjamin Harf.

Vid denna dimission lästes närvårdarlöftet av ny utdimitterade Anna Rasmus.

Bland de som nu fick sin examen fanns både närvårdare med kompetensområde Handikappomsorg, Vård och fostran av barn och unga samt Äldreomsorg. De allra flesta skall fortsätta att jobba inom de organisationer där de en gång fick möjligheten till läroavtal.

Roligt var också att så många arbetsgivare kom med och firade eftersom vi på Fortbildningscentrum Prakticum ser det som en av våra viktigaste uppgifter att uppehålla en kommunikation till arbets- och näringslivet. Vi behöver alla varandra för att även i fortsättningen kunna utbilda morgondagens arbetstagare.

Här hittar du bilder från dimissionen, Fortbildningscentrum Prakticums dimission 28.3.2014