Det är illa, om vi sitter för mycket stilla

idrott_cykling

Det har på senaste tid diskuterats rätt livligt i olika medier om ett nytt hälsoproblem, nämligen sittandet. Fler och fler människor, både unga och vuxna, tillbringar en allt större del av dagen i sittande ställning. Varför är det då illa med att sitt för mycket? Fler studier, bl.a. en kanadensisk, visar att de som sitter mycket (över 10 timmar per dag) har en 50 procents ökad risk att drabbas av hjärt- och blodkärlssjukdomar. Vidare visade studien, att motion under fritiden inte spelade någon större roll som motpol mot det myckna sittandet. Motionerandet på fritiden kompenserar alltså inte allt vårt sittandet. Flera instanser (b.la WHO och UKK institutet) har gett oss rekommendationer om hur mycket vi borde röra på oss dagligen. Kanske det vore dags att komma ut med rekommendationer gällande vårt dagliga sittande? Nå vad skall vi då göra åt saken,så vi inte tillbringar så mycket av vår tid sittande på baken? Som tumregel kan man säga att varje litet avbrottr till nytta. Tag en kort paus och gå en sväng, jobba stående (tänk dock på ergonomin), håll korta möten som promenadmöten, placera skrivaren lite längre ifrån den plats du sitter . . . Knepen att bryta den onda "sittcirkeln " är många men det gäller att själv fundera och hitta de olika möjligheter i vardagen. Pausgymnastik kan ju vara ett kep. Det finns massor av olika webbsidor där man kan få tips t.ex. Folkhälsans pausgympa på jobbet. Det finns även programvara som påminner dig om att det är dags att lämna skärmen för ett tag på grund av för mycket sittande. Börja med att föra en dagbok över ditt dagliga sittande. Ifall timantalet du tillbringar sittande börjar närma sig 8, så är det verkligen dags att bryta den onda "sittcirkeln". Läs mer om tjänsten Ergopop här.