Bredda ditt eget kunnande och få en mera färggrann verksamhet

foretags

Fortbildningscentrum Prakticum kommer att ordna en föreläsningsserie med temat “Aktuellt i företagsvärlden”. Sammanlagt står 6 kvällar med varierande innehåll och intressanta föreläsare på programmet. Restaurang Prakticum i Helsingfors fungerar som plats för föreläsningarna som ordnas varje tillfälle kl. 17.00-19.30. Serien inleds den 24 februari med en föreläsning om arbetsangagemang och välmående i arbetet av utvecklingskonsult och arbetshälsopsykolog Merike Mehine från Arbetshälsoinstitutet. Rubriken för Merikes föreläsning är Inspiration och engagemang i arbetslivet - Från riskfaktorer till kraftkällor.

Den 24 mars står Mikko Länsiluoto från K-affären Pietari i turen. Mikko har i sitt arbete som köpman utvecklat digitala marknadsföringsverktyg och kommer i sin föreläsning att fokusera på digitala hjälpmedel och sociala medier i försäljningsarbetet.

Den 13 april snackar Senior Fellow Anders Tallberg från Hanken & SSE Executive Education om lönsamhet och ekonomiska nyckeltal. Anders kommer att genomföra sin föreläsning så att förkunskaper i ekonomiförvaltning inte är en förutsättning för att hänga med i diskussionen!

Föreläsningen den 15 september kommer att handla om digitala trender och entreprenörskap. CEO & Founder Micke Paqvalén från Kiosked har bred erfarenhet av företagande och kommer att snacka om de senaste digitala fenomenen i företagsvärlden.

Temat för föreläsningen den 20 oktober är ledarskap och retorik. Teaterchefen och skådespelaren Johan Storgård från Svenska Teatern berättar om hur teamledaren framför sitt budskap på ett övertygande sätt.

Serien avslutas den 17 november med Johnny Örnbergs föreläsning om skattefrågor ur privatpersoners och nyföretagares synvinklar. Johnny jobbar som jurist och skatterådgivare på Veronmaksajat i Helsingfors.

Har du frågor om föreläsningarnas innehåll eller de praktiska arrangemangen? Det är bara att kontakta kompetensplanerare Peter Pahlman per e-post eller telefon 040 480 5200. Anmälan till trendkvällarna tas emot här. Priset för deltagande är 39 € per kväll inklusive kaffe och tilltugg. Två betalda kvällar berättigar till gratis deltagande i ytterligare en föreläsning.