Behörighetskrav

shutterstock_129373688

Vi får många frågor om vilken behörighet man får med vilken examen. Speciellt inom social- och hälsovård samt inom undervisningsväsendet är det väldigt viktigt med behörigheten. Här har vi samlat ihop information om behörighet för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen samt yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Närvårdare, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Lagen och förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården som trädde i kraft den 1.8.2005 måste användas av alla, säger Marika Holmberg, rekryteringsexpert på Esbo stad.

“En närvårdare som avlagt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen är en yrkesutbildad person som har en skyddad yrkesbeteckning enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och uppfyller behörighetskraven för yrkesutbildad personal inom socialvården.”

Social- och hälsovårdsminsteriet har gjort en bra sammanfattning om behörighetsvillkoren som  du kan läsa här.

“Av grundexamina inom social- och hälsovårdsbranschen är närvårdarexamen som avlagts enligt utbildningsprogrammet för vård och fostran av barn och unga lämplig för uppgifter inom dagvården. Annan för uppgiften lämplig examen som avses i behörighetslagen för socialvården är grundexamen i barn- och familjearbete, vars examensbenämning är barnledare.”

Enligt Monica Sund, serviceansvarig för öppenvård och omsorgsboende, seniorservice i Lovisa, är behörighetskravet att ha grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen för att jobba med äldreomsorg. Sund menar att kompetensområdet inte måste vara inriktat på äldre, utan även de som har inriktat sig på annat är behörig för jobbet.

Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet I examengrunderna för yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon och eftermiddagsverksamhet står det inget om behörigheten med däremot beskrivs de huvudsakliga arbetsmiljöerna som skolor och läroanstalter samt den morgon- och eftermiddagsverksamhet eller andra fritidsaktiviteter som ordnas i anslutning till läroanstalterna. Undervisnings- och kulturministeriet har gjort en sammanställning av hur det fungerar med behörighet inom morgon- och eftermiddagsverksamhet:

“Behörigheten för morgon- och eftermiddagsledare föreskrivs i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Ledare kan vara verksamhetsledare för olika hobby- eller andra fritidsverksamheter samt personer som är insatta i vård och fostran av barn. För uppgiften lämplig examen är t.ex. högskoleexamen, yrkesinriktad grundexamen och motsvarande tidigare studier eller yrkesexamen som avlagts i form av fristående examen. “

“Behörig som ledare i morgon- och eftermiddagsverksamheten är den som 1) har avlagt för uppgiften lämplig högskoleexamen, examen på institutnivå, yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier, yrkesexamen eller specialyrkesexamen och som har i samband med utbildningen inhämtad eller genom erfarenhet visad förmåga att arbeta som ledare i en barngrupp eller 2) har behörighet att meddela klassundervisning, förskoleundervisning, specialundervisning eller ämnesundervisning eller som elevhandledare.”