Avlägg yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet

barn_soker2

Den tidigare utbildningen för skolgångsbiträden har slagits ihop med eftisledarutbildningen och fr.o.m. 1.1.2011 heter examen “Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet”. De som avlägger examen stöder, handleder och assisterar barn, ungdomar och vuxna i miljöer inom fostran, undervisning och det sociala området. De huvudsakliga arbetsmiljöerna är skolor och läroanstalter samt den morgon- och eftermiddagsverksamhet eller andra fritidsaktiviteter som ordnas i anslutning till läroanstalterna. För mera ingående information kring examensinnehållet kan frågorna riktas till kompetensplanerare Ida Lundell.

OBLIGATORISKA EXAMENSDELAR

  • ATT VARA VERKSAM I YRKET
  • ATT GE STÖD OCH HANDLEDNING SOM FRÄMJAR VÄXANDE OCH UTVECKLING
  • ATT GE STÖD OCH HANDLEDNING SOM FRÄMJAR LÄRANDET OCH VERKSAMHETEN
  • ATT HANDLEDA PERSONER SOM BEHÖVER SÄRSKILT STÖD

VALFRI EXAMENSDEL

  • FÖRETAGSAMHET

16 januari 2014 inleder preliminärt en ny grupp sina studier och du kan nu själv lämna in din ansökan här. Alla de som ansökt till utbildningen kallas till lämplighetstest som ordnas i Helsingfors 2.12 och/eller 3.12.

Utbildningen är 40 studieveckor till omfattning och kan avläggas på ca 1 1/2 år beroende på tidigare arbetserfarenheter. Utbildningen sker till största delen på den egna arbetsplatsen, och kompletteras med tredagsseminarier på Fortbildningscentrum Prakticum ca 1 gång i månaden. Seminarierna ordnas torsdag och fredag kvällar samt lördagar.

En studieavgift uppbärs på 400 € plus en examensavgift på 58 €. Studieavgiften kan vid behov betalas i mindre rater enligt överenskommelse.  Efter avlagd examen har man möjlighet att ansökan om yrkesexamensstipendium på 366 €. 

för närmare information kontakta:

Ida Lundell, kompetensplanerare 050 380 7180 eller ida.lundell(a)prakticum.fi

Fortbildninsgcentrum Prakticum Jan-Magnus Janssons plats 5 00560 Helsingfors

www.prakticum.fi/vuxna www.facebook.com/fortbildningscentrum