Avlägg grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare genom läroavtals- eller flerformsutbildning

shutterstock_114326170

Två nya utbildningsstarter för närvårdare i januari 2014

Januari 2014 startar vi två nya närvårdargrupper, en enligt läroavtalsstudier och en som flerformsstudier med närstudieort Helsingfors eller Mariehamn.

Båda utbildningarna förverkligas enligt fristående examenssystemet där varje sökande kartläggs på tidigare förvärvat kunnande och tillsammans görs en personlig plan var framgår hur examinanden skall förvärva den yrkes-skicklighet som saknas och som krävs för att uppnå examen.

För läroavtalsstudier krävs att den studerande har ett i kraftvarande arbetsavtal och en arbetsgivare som är intresserad av att ingå ett läroavtal. I läroavtalsstudierna sker ca 80% av inlärningen på den egna arbetsplatsen med stöd av en utbildad arbetsplatshandledare. Den studerande deltar 1 dag i veckan på närstudiedagen på Prakticum (onsdag). Studierna inleds preliminärt onsdag 9.1.2014.

Flerformsstudierna består av när- och distansstudier samt inlärning i arbete, tidigare kallat praktik. Närstudiedagen ordnas ca. var tredje vecka, tisdagar i Helsingfors och Mariehamn. Vi ser det som ett plus om du redan har en arbetsplats inom branschen där du enkelt kan koppla teorin till praktiken.

Examen består av 5 examensdelar, tre obligatoriska examensdelar, ett kompetensområde som studerande väljer på basen av sin arbetsplats eller område som den vill specialisera sig inom samt en obligatoriska valbar examensdel.

OBLIGATORISKA EXAMENSDELAR

  • STÖD FÖR UTVECKLING OCH HANDLEDNING
  • VÅRD OCH OMSORG
  • STÖD FÖR REHABILITERING

KOMPETENSOMRÅDE (ETT VÄLJS)

  • VÅRD OCH FOSTRAN AV BARN OCH UNGA
  • HANDIKAPPOMSORG
  • ÄLDREOMSORG

OBLIGATORISK VALBAR EXAMENSDEL

All vuxenutbildning inom Fortbildningscentrum Prakticum förverkligas enligt det fristående examenssystemet, vilket betyder att vi börjar med att göra en kartläggning på det kunnande som studerande redan har och på basen av det görs för var och en upp en personlig plan för hur och när studierna genomförs. Beroende på den personliga planenen kan längden på utbildningen variera. Utbildningen är kostnadsfri, men studerande betalar en examensavgift på 58 €.

Varje studerande kommer att tilldelas en iPad som kommer vara ett viktigt verktyg under studierna. För iPaden uppbärs en pant på 100 €. Om examinanden efter genomförd examen önskar behålla iPaden betalar man ytterligare 100 €, om inte betalas pantavgiften tillbaka. Efter avlagd examen har man möjlighet att ansökan om yrkesexamensstipendium på 366 €.Efter avlagd examen är du behörig att arbeta som närvårdare inom äldreomsorgen, barndagvården, handikappservice samt sjukvård och rehabilitering.

Alla som ansöker till utbildningarna kallas till lämplighetstest som genomförs 2:a och 3:e december. Sökande kallas till någondera dagen.  Ansökan kan du fylla i här.Vid eventuella frågor angående studieformer, läroavtal eller studiernas uppbyggnad kontakta kompetensplanerare Catharina Grönqvist på telefon 040 160 2200 eller e-post catharina.gronqvist@prakticum.fi.  Du kan också läsa mer om utbildningen på vår hemsida.