Att arbeta som elevassistent eller eftisledare

nv_barn_blaser_bubbla

Hur är det att jobba som elevassistent eller eftisledare? De flesta som studerar yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet hos oss arbetar som antingen elevassistent, eftisledare eller både och. Vi frågade dem vad de tycker om sitt yrke, vad det positiva i yrket medför och vad de mindre bra egenskaperna är. Våra studerande berättar även vad det viktigaste i deras arbete är och hurdan de tycker att man ska vara som person för att passa in i yrket. Orsaken till att jobba som elevassistent eller eftisledare är viljan att jobba med barn. I arbetet som eftisledare så kan verksamheten vara rätt så fri och man har möjlighet att anpassa det enligt sina egna och barnens intressen. Studerande poängterar också att då man jobbar som både elevassistent och eftisledare får man möjligheten att lära känna barnen på både skola och på deras fritid.

Det bästa med yrket är att det ger mycket erfarenhet, glädje och värme. Även arbetstiderna är ett plus. Det är också härligt att i jobbet få vara med och se barnens kreativitet växa och att få finnas där för dem. Det är roligt att planera program tillsammans barnen och att få dem att trivas på eftis och i skolan.

De saker som upplevs som mindre bra sidor med yrket är att inte vara tillräcklig för barnen, det finns inte tillräckliga resurser. Högljuddhet och för små utrymmen känns ibland jobbigt och lönen för arbetet är låg. Det som också kommer fram som säkert påverkar i negativ bemärkelse de flesta arbetsplatser är om det finns brister i kollegernas samarbete och kommunikation. Att jobba tillsammans är viktigt och om samarbetet inte fungerar påverkas det egna arbetet.

Hurdan ska man då vara som person för att passa som elevassistent eller eftisledare?

 • intresserad av barn och tycka om dem
 • stödjande och handledande
 • tålmodig och samarbetsvillig
 • glad, humoristisk och positiv
 • ha lång stubin
 • väldigt flexibel
 • social och karismatisk
 • öppen, ärlig och pålitlig
 • ha ett stort hjärta
 • kunna vara sträng då det behövs
 • påhittig

Det absolut viktigaste i arbetet är att barnen mår bra, att de är trygga och kan utvecklas. Barnen ska känna att de är delaktiga i verksamheten och ska vilja komma till skolan eller eftiset.  Det är också väldigt viktigt att vara lyhörd, ärlig mot sig själv och sina medmänniskor, pålitlighet och att stå för sina ord och gärningar.

 Stort tack till alla studerande som gav era åsikter om yrket! Om du blev intresserad och tycker att du skulle vilja arbeta som elevassistent eller eftisledare, ansök till utbildningen för "ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet" inom november på våra hemsidor.

Här kan du läsa mer om hur utbildningen ser ut, nästa grupp startar i januari 2015.