Arbetsplatsbesök

studerande_pilar_ryggen_vand

Fristående examenssystemet bygger på nära kontakt till arbetslivet på alla plan och i alla skeden av utbildningen. Då det gäller läroavtalsverksamhet utlovas att vi från läroavtalsbråns sida gör arbetsplatsbesök två gånger per år eller vid behov.

Arbetsplatsbesöken görs i huvudsak virtuellt för att spara på miljön, effektivera arbetstid och kommunikation. I vissa fall kan det hända att arbetsplatsbesöken görs fysiskt, om det t.ex finns känsliga ärenden som inte känns bekväma att behandla virtuellt för någon av de inblandade.

Under besöken har arbetsplatshandledare och arbetsgivare möjlighet att ställa frågor, vi behandlar studerandes helhetssituation, ser över både hur det går i kurserna och arbetsplatsförlagda inlärningen, vi går igenom plan för inärning i arbete, ser över mellanutvärderingarna. Ofta finns det även frågor angående tekniska saker och systemen t.ex. gällande bedömningsskalor.