Är du vår nya förman?

IMG_4523

Vår prorektor som byggt upp Fortbildningscentrum Prakticum tar steget vidare för nya utmaningar. Därmed söks en efterträdare för uppgiften som

prorektor

Som blivande prorektor behöver du vara insatt i yrkesinriktad vuxenutbildning, ha dina ledaregenskaper i skick, ha en stark vilja för pedagogisk utveckling och modern IKT samtidigt som du bär det ekonomiska ansvaret för verksamheten. Som stöd i ditt arbete fungerar Forbildningscentrum Prakticums dynamiska team som värdesätter en öppen företagskultur och användningen av moderna verktyg. Därtill ansvarar du för hela Yrkesinstitutet Prakticums IT-tjänster. Rektor/VD är din närmaste förman.

Sänd en fritt formulerad ansökan med CV senast 13.6.2014 till harriet.ahlnas(a)prakticum.fi. För mera information kontakta rektor/VD Harriet Ahlnäs, 050 530 7489 eller prorektor Benjamin Harf, 050 60 500.