Appar och iPads inom barndagvården

shutterstock_134500526

Med en s.k. pekplatta, t.ex. iPad, så går det nuförtiden att göra så gott som allt som går att göra med en vanlig dator, om inte t.o.m ännu mera och på ett mycket mera flexiblare sätt. Apparna (program) som finns, många gratis andra för några euron, är otaliga och möjligheterna att utnyttja en pekplatta inom dagvården är nästan oändliga. Endast fantasin sätter gränser.

Den största utmaningen att komma igång och hitta passliga appar för egen verksamhet är ofta brist på tid. Men nuförtiden då det är rätt vanligt med pekplattor i undervisningen i allt från dagisverksamhet upp till skolålder runt om i välden så har det naturligt skapats “app-forum” som gör det enklare att hitta rätt app för eget ändamål. Där har någon annan oftast testat apparna tidigare och kan tipsa om de är bra eller mindre bra, plus till vad de kan användas. Man kan enkelt filtrera fram med sök funktioner passliga appar för sitt ändamål.

Några av de vanligaste ställena som rekommendrar och recenserar på svenska är:

Inom Fortbildningscentrum Prakticum försöker vi ta med på ett naturligt sätt användningen av iPads och hitta nya möjligheter för hur de kan användas i undervisningen, inte bara för vuxna, utan också hur våra studerande kan föra verktygen vidare till sina organisationer och arbetsplatser. På ett naturligt sätt utvecklar vi arbetslivet samtidigt som vi ökar kompetenserna inom IKT som är en av EU:s 8 nyckelkompetenser för livslångt lärande.

Jeanette Harf & Mathias Grönqvist