Ansökningsprocessen

ipad_anvandare_sitter

Ansök nu! Du hittar våra utbildningar som startar nu på hösten här.

Om du behöver mera information om utbildningarna så vänligen kontakta kompetensplanerarna, kontaktuppgifterna hittar du genom att klicka på utbildningarna.

Lämna in din ansökan senast den 16.5.2014 för höstens utbildningar på http://www.prakticum.fi/fbc-ansok.

Du kommer att få en inbjudan till lämplighetstest per e-post i maj 2014. Lämplighetstestet består av en skriftlig uppgift, en gruppdiskussion samt en personlig intervju. Lämplighetstesten utförs av en kompetensplanerare, oftast tillsammans med en utbildare eller en branschkunnig arbetslivsrepresentant. Vid lämplighetstestet bedömer man så mångsidigt som möjligt, i första hand via kvalitativa bedömningsmetoder, sökandes lämplighet.

För att förbättra säkerheten i utbildningen för Grundexamen inom social- och hälsovård, Grundexamen i barn- och familjearbete samt Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet tillämpas SORA-författningar. Här kan du läsa mera om SORA.

Under lämplighetstestet meddelar kompetensplaneraren när du kan vänta dig information om antagning. Antagningsbreven skickas per e-post.

Lycka till!