Fortbildningscentrum Prakticums verksamhet

Visualistiopiskelijoiden vauhdikas syksy

IMG_2526

Visuaaliseen markkinointiin kuuluu myymälän somistusten lisäksi kampanja- ja messusuunnittelu - ja usein myös toteutus. Hienojen suunnitelmien lisäksi on osattava vääntää rautalangasta tai kapalevystä markkinointia tukevaa materiaalia, joka herättää mielenkiinnon ja osallistaa. Syksyllä 2014 Fortbildningscentrumin visualistiopiskelijat pääsivät tosi toimiin toteuttaessaan kahta oikeaa projektia. Syyskuussa ryhmä loi “Innostu oppimaan” - elinikäisen oppimisen viikon kampanjan Prakticumin tiloihin. Parissa päivässä oppilaitoksen aula muuttui avaruusseikkailuksi, joka informoi aikuiskoulutuksen mahdollisuuksista.

Kouluttaja Saija Pitkänen listaa, minkälaisia asioita pitää ottaa huomioon kampanjaa suunnitellessa:

 • yhtenäinen visuaalinen kokonaisilme: kampanjassa on oltava punainen lanka, esimerkiksi sama elementti tai väri toistuu läpi koko kampanjan
 • kampanjan tavoite ja kohderyhmä on pidettävä mielessä koko prosessin ajan suunnittelusta toteutukseen
 • yhteen hiileen puhaltaminen toteutusvaiheessa - vaikka kampanjalla olisi monta toteuttajaa niin lopputuloksen tulee olla yhtenäinen
 • taloudellisuus: budjetti hallussa, mutta vähälläkin rahalla voi onnistua kun käyttää luovuutta ja mielikuvitusta
 • kampanja tulee olla yllättävä ja osallistuttava

“Innostu oppimaan”- kampanjan ilme yllätti - positiivisesti. Vaikka kyseessä oli ryhmän ensimmäinen kampanja oli työn jälki huolellista, ja ideat tulivat hyvin esille.

Lokakuussa Fortbildningscentrum Prakticum osallistui Messukeskuksen I Love Me - messujen Luonnollisesti-tapahtumaan, joka keskittyi ekolifestyleen mm. luonnonkosmetiikan, luomuruoan ja ekologisen designin muodossa. Fortbildningscentrum Prakticumin tarkoitus oli markkinoida ekokampaajan ja ekokosmetologin jatkokoulutuksia, sekä pohjoismaista yhteistyöprojektia “Sustainable development in Hairdressing”. Messuosasto toimi myös autenttisena oppimisympäristönä sekä visualisteille, jotka suunnittelivat osaston ilmeen ja ja rakensivat koko osaston, että ekokampaajaopiskelijoille, jotka markkinoivat messuilla omaa osaamistaan.

pohjapiirros

Messuprojekti alkoi messusuunnittelukurssilla, jossa käytiin läpi suunnittelun perusteita. Sen jälkeen ryhmälle annettiin tehtävänanto, jossa tuli huomioida messujen tavoite ja kohderyhmä sekä siisti, houkutteleva yleisilme teemalla “freesi eko” - Fortbildningscentrumin omaa visuaalista ilmettä unohtamatta. Visualistiopiskelijat suunnittelivat kolme vaihtoehtoista ideaa, joita yhdistelemällä lopullinen suunnitelma saatiin aikaiseksi.

I Love Me - messurakennus

Suunnittelun jälkeen ryhmä pisti hihat heilumaan, osa rakenteista hankittiin ekoteeman mukaisesti kierrätyskeskuksesta, osa ostettiin valmiina ja osa valmistettiin itse. Projektin aikana harjoiteltiin mm. teippausta, ompelua, maalausta, graafista suunnittelua ja oikeastaan kaikkia niitä taitoja, joita visualistin työssä tarvitaan.

Messujen rakennus hoitui nopeasti päivässä, kun paikalla oli ainakin 20 taitavaa kättä ja silmää. Yllätyksiin ja odottamattomiin tilanteisiin opiskelijat osasivat keksiä ratkaisun ja perjantaiaamuna Fortbildningscentrum sai ylpeänä esitellä osastoaan. Messukävijöiden kommentit osaston ulkonäöstä olivat positiivisia ja osaston ilme pysäytti ohikulkijat. Tavoite saavutettiin!

I Love Me - valmis messuosasto

Från planering till inlärning

auditorium

På Fortbildningscentrum Prakticum baserar sig planering och genomförande av undervisning samt studerandes inlärning på 1:1 -pedagogiken, d.v.s. alla studerande har ett eget digitalt verktyg under hela studietiden. För att denna pedagogiska idé inte enbart blir som ett skrivet kapitel i dokumentation och marknadsföring utvecklar våra branschteam den pedagogiska tanken kontinuerligt i någonting som vi kallar idéverkstäder. Sekvensplanering

Planeringen av kurser i den examensförberedande utbildningen baserar sig på utbildarnas sekvensplaner. Olika delar och innehåll presenteras i enlighet med HUR innehållet kommer att förmedlas till studerande och inlärning synliggörs med olika färger. Då blir det lätt att se i vilka delar studerande har passiv tid, när de är aktiva och vilken tid som blir aktiv tid enbart för utbildaren, t.ex. då utbildaren planerar kursen, ger feedback för uppgifter eller gör instruktioner. Här ligger fokus på att försöka öka den aktiva tiden hos studeranden eftersom det är där som den största inlärningen sker hos den studerande.

Screen Shot 2014-11-10 at 10.46.53

Aktivitet - A och O i inlärningen

Den pedagogiska idén ligger i att aktivera studerande i inlärningsprocessen. Tiderna för passivt lyssnande under varje studiedag är förbi, vilket en del vuxenstuderande faktiskt ännu i dagens läge inte riktigt tycker om. Det skulle ju vara sååå skönt att sätta sig ner och “bara lyssna” i några timmar, helst hela dagen. En traditionell föreläsning där utbildaren talar och studerande lyssnar kräver knappt någon aktiv tid av studerande, utan de förblir som passiva lyssnare. Detta gynnar inte inlärningen eftersom forskning påvisar att man i medeltal endast kommer ihåg ca. 10 % av det man enbart hört. Om man lägger till det man ser (t.ex. läser från en presentation), kommer man upp till 20-30%. Grattis - men vart försvann den resterande 70 % av informationen?!

Med dessa fakta i hand strävar vi på Fortbildningscentrum Prakticum att i planering av undervisningen fokusera på att aktivera studeranden genom diskussioner, pararbeten, övningar mm. Genom aktivering på olika sätt ger vi också möjligheter för flera att lära sig mera eftersom vi alla har olika lärstilar och de traditionella föreläsningarna mest gynnar dem som bäst lär sig genom att lyssna (auditiv inlärningsstil). Självklart att det inte helt och hållet går att frångå de traditionella föreläsningarna och det är inte heller meningen, men tyngdpunkten läggs på att se den studerande som producent och förmedlare av information. Därtill är interaktionen med utbildaren samt studerande emellan av största vikt för att säkerställa förståelsen bakom olika saker och fenomen.

Vad hann vi med under kampanjen för livslångt lärande 2014?

Vi hann med massor och hade en väldigt lyckad kampanj för livslångt lärande 22.9-5.10 på Fortbildningscentrum Prakticum.  Det livslånga lärandet sitter i fokus året runt hos oss, men det uppmärksammades speciellt mycket under kampanjens två veckor. Även i år hade våra visuella marknadsförarstuderande på basen av kampanjens tema  “Kunskapskraft – 100% förnybar energikälla” med planet-, robot- och spaceinlägg planerat och förverkligat en kampanj i Helsingfors-enhetens utrymmen. Ett stort tack till vår utbildare Saija och hela gänget som varit med och förverkligat!

 

Vi på Fortbildningscentrum Prakticum har under kampanjen åkt runt till våra samarbetspartners och uppmärksammat dem med en liten symbolisk gåva i form av ekologisk handtvål. Den hållbara utvecklingen är viktig för oss och den genomsyrar hela vår verksamhet. Därfö valet av produkt samtidigt som kosmetiklagstiftningen är aktuell och med tanke på att vi startar ny ekokosmetologutbildning i november.

FullSizeRender

 

Tanken från början var att tillverka våra egna tvålar och dela ut dem, men dessvärre satte kosmetikalagstiftningen käppar i hjulen för den planen (vi gjorde ändå tvålar för eget bruk, här kan du läsa mer om det experimentet). Eftersom den nya lagstiftningen inte tillåter att man själv tillverkar en tvål (kosmetikprodukt) som man sedan ger vidare, utan att den är registrerad och kvalitetsgranskad.

Arbetslivsträffarna vi ordnade under kampanjen var också väldigt lyckade och givande. Vi bjöd in representanter från arbetslivet både i Borgå och i Helsingfors till dessa träffar för att få en mer öppen dialog och kunna diskutera bl.a. våra utbildningar, läroavtal, inlärning i arbete, bedömning och fördjupat samarbete. Fortsättning på dessa träffar följer så att vi bättre kan utveckla vår verksamhet i samarbete med arbetslivet.

Som avslut på kampanjen utsågs årets vuxenstuderande, som röstades fram bland alla vuxenstuderande. Årets vuxenstuderande blev i Olle Granqvist, närvårdarstuderande som jobbar inom äldreomsorgen! Stort grattis!

aretsvuxenstuderande

Kampanjen för livslångt lärande uppmärksammas 22.9-5.10.2014

BANNER_Innostu_1000x450px_RGB

Kampanjens syfte är att uppmärksamma vuxenutbildningen och vilka möjligheter den ger i livet, det är aldrig för senat att studera! Därför kommer vi under veckorna att uppmärksamma kampanjen bl. på Yrkeskunnig-bloggen, på Facebook  och LinkedIn. Hjälp gärna till med att sprida informationen och vetskapen om möjligheterna till vuxenutbildning genom att dela inlägg på sociala medier via era egna nätverk.

Under veckorna kommer det att hända en hel del hos oss, bl.a. startar en fortbildning för Attendos närvårdare som vi förverkligar i samarbete med Amiedu, nästa veckas onsdag kommer vi att ordna en kurs för Läsombud i samarbete med LL-Center. Till kursen har vi 22 anmälda varav många är våra tidigare studerande, vilket vi får se som ett gott resultat på att de fått en bra utbildning hos oss och gärna återvänder för att uppdatera sina kunskaper.

 • Tisdag 30.9 ordnar vi cocktailparty för inbjudna gäster och media inom utvecklingsprojektet "Hållbar utveckling inom frisörbranschen" som lider mot sitt slut och avslutas 31.10 Tillställningen ordnas i Restaurang Prakticum kl. 15-17 och är det någon som är intresserad av projektresultatet och det arbete som gjorts tillsammans med de övriga nordiska länderna Sverige, Danmark, Norge och Island så är ni hjärtligt välkomna. Ni kan anmäla er till evenemanget här http://goo.gl/hkiUik. Senast 24.9 behöver vi din anmälan.
 • Torsdag 2.10 ordnar vi arbetslivsträff på Café Cabriolet i Borgå kl. 8:30-10:00 för inbjudna arbetsgivare och förmän som vill vara med och påverka utbildningen.
 • Fredagen 3.10 ordnar vi arbetslivsträff i Helsingfors, i restaurang Prakticum kl. 8:30-10:00 för inbjudna arbetsgivare och förmän som vill vara med och påverka utbildningen.
 • Torsdag 2.10 kl. 14.00 bjuder vi på extra festligt infokaffe i Bamba, där vi informerar om kampanjen, vår verksamhet, och så tillkännager vi årets vuxenstuderande 2014 som studerande själva får nominera.

Även i år har våra visuella marknadsförarstuderande på basen av kampanjens tema  “Kunskapskraft - 100% förnybar energikälla” med planet-, robot- och spaceinlägg planerat och förverkligat en kampanj som man kan ta del av i Arabiastrandens byggnad. Ett stort tack till vår utbildare Saija och hela gänget som varit med och förverkligat!

Kom ihåg, utbildning tar dig långt!

 

Grattis vår lilla ettåring!

champagne_skal

I exakt ett år har vår blogg Yrkeskunnig funnits till och under det året har vi hunnit publicera 112 inlägg. Syftet med bloggen har varit att sprida information om fristående examenssystemet, vuxenutbildning, vilka möjligheter det finns till utbildning och hur det går till i praktiken. Dessutom informerar vi om nyheter inom de olika branscherna, och speciella händelser i anknytning till olika yrken. Om du nu först hittat till bloggen har vi valt ut ett axplock av inlägg som publicerats under året som kan intressera dig.

Vi firar vår ettåring med en utlottning där en lycklig vinnare får en iPad mini 16 GB Wifi + Cellular. Det som du behöver göra för att vara med i utlottningen är att kommentera nedan vilken färg du önskar på iPaden (Space grey eller Silver) och om det är någonting speciellt som du skulle vilja läsa om under det kommande året. Din kommentar behöver vi här senast 8.9 för att du skall vara med i utlottningen. Vi meddelar vinnaren personligen.

Vi har två lediga positioner, är någon av dem för dig?

Fortbildningscentrum Prakticum söker en motiverad vuxenutbildare inom social- och hälsovårdsbranschen

Med snabba ryck söker vi en utbildare inom social- och hälsovårdsbranschen till vårt närvårdarteam. Har du erfarenhet av rehabiliteringsarbete eller jobbat inom handikappomsorgen, då skall du läsa extra noga. Till arbetsuppgifterna hör undervisning, handledning av studerande och utveckling av den yrkesinriktade vuxenutbildningen främst inom den egna branschen. Vi hoppas naturligtvis att du är flexibel och stresstålig, bra på att samarbeta, har en god kommunikationsförmåga, att du kan din sak samtidigt som du inte är rädd för att lära dig nytt. Så som sig bör i alla jobb.

Låter det här som ett jobb för dig? Kontakta prorektor Christian Mikander per telefon 0502070 eller skicka in din ansökan med tillhörande CV till christian.mikander(a)prakticum.fi, gärna före 1.9.2014.

Inte riktigt din grej? Vi söker även en kompetensplanerare inom social- och hälsovårdsbranschen med ansvar för läroavtal, examenshandledning och arbetslivskontakter.

Fortbildningscentrum Prakticum söker en driven kompetensplanerare inom social- och hälsovårdsbranschen

Vi söker en vikarie för vår kompetensplanerare inom social- och hälsovårdsbranschen. Som kompetensplanerare jobbar du inom ett starkt närvårdarteam med ansvar för läroavtalsprocessen, koordinering av inlärning i arbete platser och examenshandledning för studerande. Vi skulle önska av dig en god organisationsförmåga, god kommunikationsförmåga och att du i ditt arbete kan anpassa dig till nya situationer och har ett starkt  intresse för att handleda studerande på deras väg till examen. Har du examensmästarutbildning så skulle vi bli jätteglada.

Tror du att det här låter som ett jobb för dig? Kontakta prorektor Christian Mikander per telefon 0502070 eller skicka in din ansökan med tillhörande CV till christian.mikander(a)prakticum.fi, gärna före 1.9.2014.

Inte riktigt din grej? Vi söker även en utbildare inom social- och hälsovårdsbranschen med erfarenhet från rehabiliteringsarbete och handikappomsorgen. Scrolla lite uppåt.

Christian tar över rodret på FBC

IMG_4544

I måndags började vår nya prorektor Christian Mikander på Fortbildningscentrum Prakticum, vi önskar  dig varmt välkommen till vårt team!

Tidigare prorektor Benjamin Harf, som också är den som startat och byggt upp verksamheten är den här veckan med och introducerar Christian till hans nya arbetsuppgifter. Som nyfikna medarbetare tittade vi in och frågade hur det går. Det är mycket att ta itu med, men både Benjamin och Christian är positiva och ivriga.

Tillsammans går de igenom bl.a. hur organisationen är uppbyggd, våra processer samt verksamhetsledningen inom FBC, hur vi utvärderar och utvecklar vår verksamhet, medarbetare, intern och extern kommunikation, våra utvecklingsarbeten och - tjänster. Också en djupdykning i ekonomiförvaltningen, examina, utbildningar, kortkurser och verksamheter vi erbjuder samt IT-tjänster står på schemat för introduktionsveckan.

Christians förväntningar, utmaningar och ledarskap

Christian ser mest fram emot att få lära känna personalen bättre. Han har varit i kontakt och samarbetat med vissa av medarbetarna genom sitt tidigare arbete på Point College, så alla är inte helt nya ansikten för honom. Christian vill jobba med utveckling tillsammans med teamet och planera hur vi ska komma framåt. De största utmaningarna med arbetet kommer att bli finansieringen som kontinuerligt blir mindre och mindre, någonting som sker för alla utbildningsanordnare. Skolfusioner kommer också att bli aktuellt i framtiden och där vill Christian jobba aktivt för att hålla vuxenutbildningen framme. I ledarskapet är öppen, ärlig och ömsesidig kommunikation det viktigaste menar Christian. Han vill att alla i teamet ska kunna lita på varandra och om något är fel så ska det genast åtgärdas.

Framtidsutsikter

Tidigare prorektor Benjamin är nöjd över att samarbetet fortsätter, eftersom han nu jobbar som försäljningsdirektör för vår programleverantör Rediteq Oy. Benjamin är glad att det är Christian som tar över som prorektor efter allt det hårda jobb vi gjort sedan 2009, eftersom Christian har bred kunskap om fristående examenssystemet och vuxenutbildning. Christian tycker det känns bra att börja jobba i en organisation där grundarbetet är bra gjort och att vi nu kan fortsätta utvecklingen och bli ännu bättre.

"Man lär sig av sina misstag..."

Slutligen bad vi Christian berätta om någon rolig situation där han lite har gjort bort sig, med ny arbetsplats och nya medarbetare är det bra att bryta isen! Christian minns en gång då han på sin förra arbetsplats var med och startade en ny grupp studerande som han trodde att skulle påbörja sina merkonomstudier. Han inledde dagen med att en god stund prata om merkonomer och hur viktigt merkonomernas arbete är, tills han märkte att det sen också var en närvårdargrupp han stod framför.  Av det kan vi lära kanske att öppen, ärlig  och definitivt ömsesidig kommunikation är viktigt också tillsammans med studerande, så det inte blir så många missförstånd på vägen. Och att alltid dubbelkolla vem som är målgruppen man kommunicerar med : )

Än en gång, välkommen till teamet Christian, vi ser framemot ett fartfyllt verksamhetsår!

Här kan du läsa mer om vem Christian Mikander är.

Hösthälsningar från programutvecklingen

Study

Som jag brukar berätta under mina IKT-tillfällen för studerande så är Study@CampusPro en rätt ny produkt vilket betyder att vi tillsammans med vår programleverantör Rediteq fortsättningsvis kommer att utveckla Study@CamspuPro med nya fina funktioner och egenskaper. Har du förbättringsidéer, tankar eller åsikter så tar vi jätte gärna emot dem. På kommande är bl.a. funktionen att man ska kunna logga in med sitt Google-konto eller Facebook-konto till Study@CampusPro. Vilket förhoppningsvis skall bidra till ett mindre användarnamn och lösenord att komma ihåg. En annan förändring som är på kommande är att Soproweb (pro.prakticum.fi) flyttar in till Study@CampusPro. Efter det så behöver man endast logga in till ett ställe (Study@CampusPro) oberoende om man ska tex. kvittera mellanutvärdering, skriva på sin PIA (plan för inlärning i arbete), göra uppgifter eller kolla sin tidslinje. Ännu ett mindre användarnamn och lösenord att komma ihåg.

Men förstås, som alltid då det sker programutveckling så kan det komma utmaningar på vägen som man inte är förberedd på, så vissa funktioner och egenskaper kan vara dröjer längre än planerat. Men vi hoppas och jobbar hårt för att vi skall kunna ta del av de nya funktionerna så snart som möjligt.

Jag vill också påminna om att vi har en hel del IKT-instruktionsvideor här på bloggen som du hittar i menyraden under IKT handledning.  Där får du hjälp med hur du  använder Study@Camspupro; hur du gör då du glömt ditt lösenord, hur du svara på uppgifter, skickar meddelanden osv. Ta gärna en titt på dem om du känner dig osäker om hur man använder vårt inlärningsforum Study@CamspuPro. Där finns också en hel del andra instruktionsvideor som du kan ha nytta av både i studierna och i ditt privata liv. Ta gärna och informera om instruktionsvideorna bland dina vänner och bekanta som kanske är i behov av IKT hjälp.

Möt kompetensplanerare Catharina Grönqvist

IMG_4538 - Version 2

Under taggen presentation kommer ni hitta presentationer av skribenterna på den här bloggen. Alla är på något sätt involverade i Fortbildningscentrum Prakticums verksamhet.

IMG_4538

Mitt namn: Catharina Grönqvist

Min titel: Kompetensplanerare inom social- och hälsovårdsbranschen

Till mina arbetsuppgifter hör: Bl.a. att dra arbetsplats-handledarutbildning, att teckna och ordna läroavtal och inlärning på arbetsplatsen, planering av arbetsplatsförlagd inlärning tillsammans med arbetsplatsutbildare och studerande. Jag gör även arbetsplatsbesök till läroavtalsarbetsplatserna. Därtill fungerar jag som examensmästare, deltar i bedömningsmöten på olika arbetsplatser, främst inom äldreomsorg och sjukvård. Fungerar även som examenshandledare för två grupper. Mycket av min arbetstid består av kontakt och nätverkande till arbetslivet för att på ett ändamålsenligt sätt bygga upp arbetsplatsförlagd inlärning för våra studerande.

På fritiden tycker jag om att: Umgås med familjen och vänner. Min stora passion är trädgårdsskötsel, har bl.a. en samling Pioner med 22 olika sorter för tillfället. Sedan bakar vi mycket i vår familj, främst tårtor i olika former o teman. Även djur ligger mig varmt om hjärtat, nu just nu har vi en katt i familjen.

Mitt motto i livet är: You may not always end up where you thought you were going but you will always end up where you are meant to be.

Med iver in i nytt verksamhetsår

shutterstock_95571685

För många innebär hösten en liten slags nystart. Kanske har man under sin semester eller lata sommardagar lovat sig att börja motionera mera, leva lite hälsosammare, byta jobb eller som många valt att satsa på sig själv och öka sin kompetens inom ett visst område, vissa kanske helt och hållet byta bransch. Om du ännu inte beslutat dig för hur du skall orka återuppta dina studier, eller ansöka till en ny utbildning, så ta chansen, du kommer inte att ångra dig. En utbildning är någonting som ingen kan ta från dig, fast ett arbete försvinner. Med rätt kunnande och färdigheter för ett livslångt lärande så bär det långt i dagens samhälle. Vi har den stora glädjen att ta emot många av dem som vill sadla om, skaffa sig en behörighet och satsa på sin egen framtid. Det är alltid givande att träffa alla dessa vuxna som kommer med en historia och ryggsäck som vi får hjälpa och handleda vidare för en bättre framtid med rätt färdigheter. Det är också en av de mest givande inom vuxenutbildningen där alla har sina enskilda behov och där alla formar sin egen studiestig, där kurser och praktisk övning varieras individuellt för var och en.

Under hösten kommer förutom våra utbildningsstarter också att hända en hel massa annat roligt. Vi kommer precis som tidigare år att uppmärksamma nationella veckan för vuxenutbildning, som i år utvidgats till två veckor och firas 22.9-5.10. Vi kommer också att synnas på en del evenemang, bl.a. I Love Me-mässan som ordnas i mässcenter i Helsingfors 17-19.10. Därtill har vi en hel del utvecklingsarbete på gång, allt för att öka kvaliteten på de tjänster du får från oss.

Därtill ordnar vi under året en hel del kortare kompetenshöjande kurser för dig som är ute efter någonting snabbare. En nyhet för året är en kurs för läsombud inom åldringsvården och handikappomsorgen. Läs mer om vårt kursutbud på hemsidan.

Fortbildningscentrum Prakticum önskar alla kunder, samarbetsparter och personal ett givande, lärorikt och roligt nytt verksamhetsår!

Lediga studieplatser finns ännu

business_kikare_fragetecken

Saknar du studieplats eller söker du nya utmaningar från hösten? Vi har lediga studieplatser att erbjuda, till både grundexamen och yrkesexamen inom flera olika branscher. Ta chansen och ansök idag för att hinna med till respektive lämplighetstest som ordnas i början på augusti. Utbildningar som startar hösten 2014

Utbildningar med fortlöpande antagning och start

Utbildningar som startar våren 2015

Ansökan till samtliga utbildningar kan du lämna in här. Mer om de olika utbildningarna och yrken kan du läsa på vår hemsida genom att klicka på respektive utbildning så kommer du rakt dit.

Har du frågor är du mer än välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig så gott vi kan!

Sköna sommarhälsningar

glad_sommar_facebook

Sommaren är äntligen här och en välförtjänt paus i närstudierna är på sin plats. Samtidigt passar vi på Fortbildningscentrum Prakticum på att ta semester för att igen 4.8 starta igång ett nytt verksamhetsår fyllt med kunskap och motivation. Vi tackar alla för det gångna verksamhetsåret och önskar samtidigt alla en riktigt avkopplande och skön sommar och ses igen i augusti.

Koko Fortbildningscentrum Prakticumin väki toivottaa oikein hyvää ja rauhallista kesää. Olemme suljettu heinäkuussa eli lähiopinnoissakin on pieni tauko. Toiminta jatkuu heti elokuun alusta. Nyt "lataamme patterit" ja nautitaan siitä mitä kesä meille antaa. Hauskaa juhannusta!

glad_sommar

Läs hela vår sommarhälsning här.

Visuaalinen markkinointi - koulutuksen uudet työkalut

vima_planering_butik

Fortbildningscentrum Prakticum järjestää visuaalisen markkinoinnin ammattitutkintoon johtavaa koulutusta Helsingin Arabiassa. Fortbildningscentrum Prakticum on toiminut edelläkävijänä modernien opetusmetodien ja tietotekniikan käytössä aikuiskoulutuksessa. Syksyllä 2014 myös visuaalisen markkinoinnin opiskelijat saavat käyttöönsä kukin oman iPadin, ja koulutusohjelmassa sovelletaan 1:1 opetusmetodia. Vielä kaksikymmentä vuotta sitten somistajalta vaadittiin ennen kaikkea siistiä käsialaa. Somistajat tekstasivat käsin mainoskylttejä, hinta-ja tuotelappuja. Tänä päivänä tussit pysyvät enää harvan ammattilaisen käsissä, sillä tulostimet ja kansainvälisten ketjujen omat markkinointimateriaalit ovat korvanneet tämän taidon. Visuaalista silmää ja taitavia käsiä tarvitaan silti yhä, ja näitä taitoja voi hioa Fortbildningscentrum Prakticumin noin vuoden kestävässä koulutuksessa.

Visualistin työkalupakkiin kuuluu perinteisesti vasara ja nauloja, maalisudit, siimat ja teipit. Näitä käytännön välineitä ei uudistetussa koulutuksessa unohdeta, mutta iPadien avulla saadaan suunnitteluprosessiin aivan uusia ulottuvuuksia. Erilaisten sovellusten avulla on helppo suunnitella kolmiulotteisia pohjapiirrustuksia mittakaavassa ja kokeilla eri pintamateriaalien ja kalusteiden yhdistelmiä tilassa. Erilaiset valo- ja videokuvausohjelmat mahdollistavat vaivattoman oman työn dokumentoimisen, ja tyylikkäitä presentaatiomahdollisuuksia on useita. Näppärien tablettien avulla opiskelusta tulee enemmän interaktiivista, kun töiden jakaminen, kommentoiminen ja kehittäminen yhdessä helpottuu. “Flera lär sig mera” on  Fortbildningscentrum Prakticumin tunnuslause; eli useampi oppii enemmän 1:1 metodin avulla.

Viime vuosien suuria muutoksia on ollut kaupan siirtyminen verkkoon. Verkkokaupassakin korostuu visuaalisuuden merkitys: esteettiset ja toimivat sivut houkuttelevat enemmän asiakkaita.  Syksyn koulutuksessa käsitellään myös markkinointia verkossa. Muita kurssikokonaisuuksia ovat mm. trendit ja stailaus, visuaalinen markkinointi myymälöissä, kampanja- ja messusuunnittelu, tekninen piirtäminen ja digitaalinen suunnittelu. Ja kaikilla näillä kursseilla hyödynnetään iPadeja ja 1:1 metodia!

ipad_anvandare_sittande_kvinna

Visuaalinen markkinointi kuuluu markkinointiviestinnän ammattitutkintoon. Tutkintoon johtavaan koulutukseen voit hakea tästä. Hakijoille  lähetetään ennakkotehtävät sähköpostitse ja syksyn soveltuvuustesti järjestetään 6.8.2014.

Lisätietoja koulutuksesta ja sen hinnasta: http://prakticum.fi/utbildning_och_examina#somistaja

IT - en naturlig del i utbildningen

ipad_anvandare_skrattande_kvinna

IT består av två ord: Information och teknik. Ofta när folk tänker på IT så kommer ord som datorer, skrivare, nätverk, servers och telekom upp och upplever att det är något krångligt och tråkigt. IT är inte bara teknik. Det är I:et som gör skillnaden! Visst, tekniken ligger i botten, men det är tack vare I-delen som IT blir något verkligt spännande, som alla vill ha. Om man tänker t.ex. på Spotify, Facebook, Google Drive och Study@CampusPro - handlar det endast om teknik ? Knappast.

Men vad är det som gör I-delen så spännande? I-delen är själva tillämpningen, eller användningen av tekniken. Förutom information är kommunikation och design det som gör "IT" till något som stöper om alla våra liv.

Apple´s iPad ledande i användarvänlighet.

Sedan T-delen, alltså tekniken... Fortbildningcentrum Prakticum började redan 2012  med 1:1 som betyder ‘En dator per studerande och lärare’ och sedan dess så har vi sett vilka fantasiska möjlighetar det ger för våra studerande.

Tack vare Apples mycket användarvänliga operativsystem (iOS) i iPaden och dess fina kvalitet av hårdvaran så har iPad blivit mycket populär runt om i världen, och extremt populär i “skolvärlden”. Det är också orsaken varför vi på Fortbildningscentrum Prakticum (FBC)valt att använda iPad som teknik för våra studerande.

Just på grund av att iPaden är så användarvänlig och avskalad från en massa “onödigt” så är det väldigt enkelt även för våra studerande med svagare IT kunskap att komma igång med tekniken. Som IKT utbildare glädjer det mig då jag märker att endast efter en kort introduktion och genomgång av iPaden och dess egenskaper så klarar sig våra studerande helt och hållet på egen hand med tekniken på grund av att den helt enkelt fungerar och är så användarvänlig. Detta sparar en hel del resurser för personalen och framförallt så är det mycket trevligare och roligare för våra studerande då tekniken fungerar.

Kom ihåg att våga “leka” med era prylar och det är okej att göra misstag !  - Learning by doing"

Är du vår nya förman?

IMG_4523

Vår prorektor som byggt upp Fortbildningscentrum Prakticum tar steget vidare för nya utmaningar. Därmed söks en efterträdare för uppgiften som

prorektor

Som blivande prorektor behöver du vara insatt i yrkesinriktad vuxenutbildning, ha dina ledaregenskaper i skick, ha en stark vilja för pedagogisk utveckling och modern IKT samtidigt som du bär det ekonomiska ansvaret för verksamheten. Som stöd i ditt arbete fungerar Forbildningscentrum Prakticums dynamiska team som värdesätter en öppen företagskultur och användningen av moderna verktyg. Därtill ansvarar du för hela Yrkesinstitutet Prakticums IT-tjänster. Rektor/VD är din närmaste förman.

Sänd en fritt formulerad ansökan med CV senast 13.6.2014 till harriet.ahlnas(a)prakticum.fi. För mera information kontakta rektor/VD Harriet Ahlnäs, 050 530 7489 eller prorektor Benjamin Harf, 050 60 500.

Kompetenskartläggning och -utveckling

business_kvinna_glasogon

Hur kan man kartlägga och utveckla personalens kompetens inom yrkesutbildningen? Mycket fortbildning ordnas regelbundet för personal, men är det optimalt? Kan fortbildningen effektiveras så att man inte går i onödan på fortbildning? Finns det redan kunskap inom personalen som kunde utnyttjas? Vi har fungerat som huvudman i projektet YrkesKunnig i södra Finland, där projektets huvudsakliga mål var att:

 • att bygga upp ett systematiskt sätt att handskas med finlandssvenska yrkesutbildningspersonalens kompetensutveckling.
 • att skapa kompetensprofiler genom att sätta upp kompetensmål med bedömningskriterier för de olika befattningarna.
 • ta i bruk ett digitalt verktyg för kompetenskartläggning och–utveckling för medarbetarna.
 • höja personalens IKT­‐kunnande.

Som samarbetspartners i projektet fungerade Axxell, Inveon och Yrkesakademin.

Projektet tog slut 31.12.2013, sedan dess har vi jobbat vidare med kompetenskartläggning- och utveckling inom våra verksamhetsledningsteam på Yrkesinstitutet Prakticum. Nu har redan största delen av personalen kartlagts och vi väntar med spänning på vad vi får för rapporter från verktyget Competence Tool som vi använt oss av!

Arbetsplatsbesök

studerande_pilar_ryggen_vand

Fristående examenssystemet bygger på nära kontakt till arbetslivet på alla plan och i alla skeden av utbildningen. Då det gäller läroavtalsverksamhet utlovas att vi från läroavtalsbråns sida gör arbetsplatsbesök två gånger per år eller vid behov.

Arbetsplatsbesöken görs i huvudsak virtuellt för att spara på miljön, effektivera arbetstid och kommunikation. I vissa fall kan det hända att arbetsplatsbesöken görs fysiskt, om det t.ex finns känsliga ärenden som inte känns bekväma att behandla virtuellt för någon av de inblandade.

Under besöken har arbetsplatshandledare och arbetsgivare möjlighet att ställa frågor, vi behandlar studerandes helhetssituation, ser över både hur det går i kurserna och arbetsplatsförlagda inlärningen, vi går igenom plan för inärning i arbete, ser över mellanutvärderingarna. Ofta finns det även frågor angående tekniska saker och systemen t.ex. gällande bedömningsskalor.

Kundernas respons är guld värd!

business_kugghjul

I Fortbildningscentrum Prakticum har vi som målsättning att förenkla kvalitetsledningen så långt det går. Vi har delat in vår verksamhetsledning i tre huvudprocesser, de bygger på de tre skedena i den personliga tillämpningen i fristående examenssystemet: 1. personlig tillämpning i ansökningsskedet 2. personlig tillämpning vid avläggande av examen 3. personlig tillämpning vid förvärvande av yrkesskicklighet

Enligt de här tre indelningarna har vi beskrivit vår verksamhet, vad vi håller på med och vem som ansvarar för vad, så kallade processbeskrivningar. Enligt samma indelning har vi tillsatt processteam som leds av en processägare. Processägaren ansvarar för att processen utvärderas kontinuerligt och att processbeskrivningen är up-to-date. Vi har på en tidslinje ritat upp när utvärdering görs i våra verksamheter.

20140407_bloggbild

För utvärderingen använder vi responssystemet AIPAL. Det används även för den kontinuerliga nationella utvärderingen av fristående examenssystemet. Vi kan alltså jämföra resultatet av våra utvärderingar i process 1 och 2 med de nationella resultaten. Vår målsättning är att vara bättre än det nationella medeltalet, för process 3 har vi egna målsättningar.

Två gånger i året (december och maj) har vi planerings- och utvecklingsdagar. Till de här dagarna har processägaren tillsammans med processteamet sammanställt resultaten och satt upp utvecklingsförslag för de punkter vi inte uppnått målsättningen. Under dagarna slår vi fast vilka utvecklingsarbeten som skall göras, resurser och tidtabell för att vi ska uppnå målsättningen.

Kundernas respons är guld värd. Kunderna är studerande, examinander, kursdeltagare och samarbetspartners. I utvärderingarna besvarar kunderna hur de upplever att vår verksamhet fungerar i de olika processerna. Den här responsen tar vi på högsta allvar och den hjälper oss att kontinuerligt förbättra vår verksamhet.

Nu hoppas vi på lite vårvärme och ser fram emot våra planerings- och utvecklingsdagar i maj :)

Appar och iPads inom barndagvården

shutterstock_134500526

Med en s.k. pekplatta, t.ex. iPad, så går det nuförtiden att göra så gott som allt som går att göra med en vanlig dator, om inte t.o.m ännu mera och på ett mycket mera flexiblare sätt. Apparna (program) som finns, många gratis andra för några euron, är otaliga och möjligheterna att utnyttja en pekplatta inom dagvården är nästan oändliga. Endast fantasin sätter gränser.

Den största utmaningen att komma igång och hitta passliga appar för egen verksamhet är ofta brist på tid. Men nuförtiden då det är rätt vanligt med pekplattor i undervisningen i allt från dagisverksamhet upp till skolålder runt om i välden så har det naturligt skapats “app-forum” som gör det enklare att hitta rätt app för eget ändamål. Där har någon annan oftast testat apparna tidigare och kan tipsa om de är bra eller mindre bra, plus till vad de kan användas. Man kan enkelt filtrera fram med sök funktioner passliga appar för sitt ändamål.

Några av de vanligaste ställena som rekommendrar och recenserar på svenska är:

Inom Fortbildningscentrum Prakticum försöker vi ta med på ett naturligt sätt användningen av iPads och hitta nya möjligheter för hur de kan användas i undervisningen, inte bara för vuxna, utan också hur våra studerande kan föra verktygen vidare till sina organisationer och arbetsplatser. På ett naturligt sätt utvecklar vi arbetslivet samtidigt som vi ökar kompetenserna inom IKT som är en av EU:s 8 nyckelkompetenser för livslångt lärande.

Jeanette Harf & Mathias Grönqvist

Dimission 28.3.2014

IMG_3732

En ny vacker vårvecka har tagit sin början, men i tankarna finns ännu kvar förra veckans högtidliga dimission av ca 30 närvårdare.

De flesta hade inlett sina studier 2010-2011 och för mig var det speciellt eftersom de hörde till de första grupperna jag var med och startade upp då jag började som kompetensplanerare på Fortbildningscentrum Prakticum.

Under deras studietid har det hänt en hel del förändringar här på skolan vad gäller allt från administration till pedagogik. Tidvis har det säkert kännts jobbigt för studerande att hamna mitt i denna förändringsprocess, men de har ändå kunna bidra med viktiga synpunkter för att delta i förbättringsprocessen och för det fick de ett stort tack i dimissions talet som hölls av prorektor Benjamin Harf.

Vid denna dimission lästes närvårdarlöftet av ny utdimitterade Anna Rasmus.

Bland de som nu fick sin examen fanns både närvårdare med kompetensområde Handikappomsorg, Vård och fostran av barn och unga samt Äldreomsorg. De allra flesta skall fortsätta att jobba inom de organisationer där de en gång fick möjligheten till läroavtal.

Roligt var också att så många arbetsgivare kom med och firade eftersom vi på Fortbildningscentrum Prakticum ser det som en av våra viktigaste uppgifter att uppehålla en kommunikation till arbets- och näringslivet. Vi behöver alla varandra för att även i fortsättningen kunna utbilda morgondagens arbetstagare.

Här hittar du bilder från dimissionen, Fortbildningscentrum Prakticums dimission 28.3.2014